Intervju Izdvojeno

Mlijeka sve manje, cijene rastu

Mljekare u Republici Srpskoj, ali i BiH, posljednjih mjeseci otkupljuju i prerađuju sve manje količine mlijeka. Mijenja se i struktura proizvoda koji se nudi tržištu. Tako je u Srpskoj, tokom avgusta, prikupljeno ukupno 7 568,9 tona kravljeg mlijeka. Riječ je o 3,4% manjoj količina u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ovo su posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nenad Vukoje, vlasnik i direktor bilećke Mljekare Pađeni smatra da nije riječ o zabrinjavajućem trendu.
LIKVIDNO: Udruženje mljekara RS saopštilo je da je dubički Mlijekoprodukt povećao otkupnu cijenu mlijeka. Mljekara Pađeni je to uradila prije nekog vremena. Da li je u planu novi rast otkupne cijene?

VUKOJE: Svaki mjesec usklađujemo cijene otkupa sirovog mlijeka na tržištu što ćemo uraditi i ovaj mjesec kao i naredne dok god ne dođe do stabilizacije cijene. Mlijeka ima dovoljno, možda se zbog veće potražnje negdje pojavljuju nestašice, ali ne mislim da će ga nestati.

LIKVIDNO: Koja bi otkupna cijena zadovoljila i poljoprivredne proizvođače i mljekare?

VUKOJE: Teško je reći trenutno koja je realna cijena sirovog mlijeka jer stalno dolazi do nekih promjena na tržištu. Tako da ono što je možda realno danas, ne mora da bude i sutra. Mi smo prisiljeni svaki mjesec da usklađujemo naše cijene, kako gotovih proizvoda tako i sirovine.

LIKVIDNO: Smatrate li da će cijena mlijeka i mliječnih proizvoda dalje rasti?

VUKOJE: Cijena raste zbog većih cijena sirovina, hrane, ambalaže, ali vjerujem da se možemo izboriti sa situacijom. I moraće još da raste sve dok ne dođe do smirenja cijena na tržištu. I u okruženju, kao i cijeloj Evropi. To se, međutim, u ovom trenutku ne nazire.

LIKVIDNO: Da li je proizvodnja i prerada mlijeka u RS ugrožena?

VUKOJE: Smatram da u Bosni i Hercegovini nije ugrožena proizvodnja, a ni prerada mlijeka. Tržište je dobro snabdjeveno, a proizvodnja se stabilizovala i smatram da ima blagi rast. Ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS zajedno sa tri mljekare je izuzetno povoljno za naše kooperante uvezlo 900 steonih junica koje bi na godišnjem nivou trebalo da proizvedu dodatnih pet miliona litara mlijeka. To je značajna količina za naše prilike. Ova aktivnost će se nastaviti i naredne godine, u možda i većem obimu. Ovo je samo jedna od mjera ministarstva koja pomaže naše kooperante. Sigurno je da sve zajedno daju efekat.

Sve manje otkupljenog mlijeka
LIKVIDNO: Da li bi bilo opravdano zabraniti izvoz ove namirnice, po uzoru na Srbiju?

VUKOJE: Smatram da bi možda dala i kontraefekat. Po mom mišljenju, ta mjera nije davala odgovarajući efekat kada se uvodila iz bilo kojeg razloga.

LIKVIDNO: Kakvi su planovi Mljekare Pađeni? Da li je realno, u ovakvim tržišnim uslovima, očekvati dalji rast proizvodnje?

VUKOJE: Mljekara Pađeni ima realne planove i u ova vremena, tako da ćemo i ove godine imati preradu veću za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Smatramo da neće doći do korekcije zacrtanih planova i da ćemo uspjeti do 2025. godine dostignemo preradu od 36.000.000 litara na godišnjem nivou.

LIKVIDNO: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, proizvodnja mlijeka nešto je niža u avgustu u odnosu na raniji mjesec. U isto vrijeme porasla je proizvodnja vrhnja i fermentisanih proizvoda. Da li je riječ o trendu koji će se nastaviti u narednim mjesecima?

VUKOJE: Proizvodnja odnosno prerada se organizuje od potrebe tržišta. To znači da mljekare proizvode artikle koje im tržište u tom momentu traži. Svaki proizvod ima svoje dijagrame potražnje, koji zavise od mnogo faktora, tako da u nekom periodu ide bolje ili slabije.

LIKVIDNO: Počeli ste sa preradom 130 litara mlijeka godišnje. Koliko danas prerađujete?

VUKOJE: Danas prerađujemo oko dva miliona litara na mjesečnom nivou.

LIKVIDNO: Na kojim tržištima su prisutni proizvodi Mljekare Pađeni?

VUKOJE: Mljekara Pađeni je prisutna na tržištu BiH, u svim gradovima, kao i na tržištu Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke, Švedske, Danske. Takođe ćemo u narednim godinama pokušati proširiti izvoz i na neke druge zemlje.

LIKVIDNO: Da li je postojeća kriza šansa za proboj na dodatna tržišta?

VUKOJE: Svako vrijeme, ma kakvo bilo, za nekoga je veća ili manja šansa. Sve zavisi kako se priđe nekom problemu. Tako i ovo vrijeme daje neke nove poglede koji se mogu iskoristiti da se ojača, zadrži ili pronađe mogućnost za neke kvalitetnije poteze.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.