BiH ispod evropskog prosjeka po ulaganju u istraživanje i razvoj
BiH ispod evropskog prosjeka po ulaganju u istraživanje i razvoj
Izdvojeno Vijesti

Ispod prosjeka EU po ulaganju u razvoj i istraživanje

Sa ulaganjem od 0,19 odsto BDP-a u istraživanje i razvoj u 2021. godini BiH je bila daleko ispod prosjeka 27 zemalja Evropske unije, koji iznosi 2,27 odsto BDP-a.

Od svih 27 članica EU, Rumunija izdvaja najmanje BDP-a 0,48 odsto, a Švedska najviše 3,35 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH u publikaciji “BiH u brojevima 2022”.

Na poslovima istraživanja i razvoja u BiH 2021. godine bilo je 2.492 zaposlenih, sa punim i kraćim od punog radnog vremena, od čega je 1.286 žena ili 51,6 odsto, navedeno je u saopštenju.

Redakcija Likvidno