Foto: Pexels
Foto: Pexels
Izdvojeno Vijesti

Sva preduzeća u Srpskoj imaju pristup internetu

Sva preduzeća imaju pristup internetu i koriste jedan od tipova fiksne širokopojasne internet konekcije, podaci su Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prenosive uređaje koji omogućavaju mobilnu internet vezu, svojim zaposlenim za poslovne potrebe, obezbjeđuje 57,1% preduzeća.

“Kada je riječ o maksimalnoj brzini internet konekcije, najveći dio preduzeća (85,3%) ima brzinu internet konekcije koja se kreće između 30 i 100 Mbit/s”, navodi se u istraživanju.

Tokom 2022. godine, pod uticajem pandemije Kovida 19, broj preduzeća koji održavaju onlajn sastanake preko Skype-a i Zoom-a povećao se za 4,8% (30,2%).

Najzastupljeniji vid učešća preduzeća na društvenim mrežama je putem Facebook-a (51,0%).

Istraživanje je pokazalo da preduzeća najčešće do jedne četvrtine prometa ostvaruju putem web prodaje.

“Kada je riječ o preduzećima koja realizuju e-trgovinu, u 67,7% slučajeva web prodajom krajnjim potrošačima ostvarili su 75-100% prometa. Sa druge strane, prodaja drugim preduzećima i javnim ustanovama donijela im je najvećim dijelom do 24% prometa”, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Pristup internetu ima 78% domaćinstava

Kada je riječ o domaćinstvima, rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija pokazuju da 78,0% domaćinstava ima pristup internetu.

“Fiksni širokopojasni priključak internetu koristi 84,8% domaćinstava, dok 46,1% domaćinstava koristi jedan od tipova mobilne širokopojasne internet konekcije”, saopšteno je iz Zavoda.

Internet je koristilo 82,5% lica, dok je računar koristilo 53,8% lica. Korišćenje interneta povećano je za 2,2%, a korišćenje računara je smanjeno za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Kupovina, odnosno naručivanje roba ili usluga putem interneta u 2022. godini bilježi rast od 10,2%.

U 2022. godini 26,8% lica starosti 16-74 godine na teritoriji Republike Srpske izjavilo je da nikada nije koristilo računar, a 15,5% da nikada nije koristilo internet.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.