Foto: Centralna banka BiH
Foto: Centralna banka BiH
Izdvojeno Vijesti

Ponovo blagi rast kredita u BiH

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju avgusta 2022. godine iznosili su 21,81 milijardu KM.

Prema podacima Centralne banke BiH, riječ je o blagom povećanju od 43,9 miliona KM ili 0,2%, u odnosu na prethodni mjesec.

“Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 28,3 miliona KM ili 0,3%, nefinansijskih javnih preduzeća za 26,4 miliona KM (5,2%) i vladinih institucija za 43,5 miliona KM (4,0%)”, navedeno je u Komentaru monetarnih kretanja u avgustu.

Pad kreditnog rasta na mjesečnom nivou je zabilježen kod privatnih preduzeća za 54,1 milion KM (0,6%) i ostalih domaćih sektora za 0,2 miliona KM (0,1%).

Navodi se da je godišnja stopa rasta ukupnih kredita u avgustu iznosila (4,7%), nominalno 973,9 miliona KM.

“Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 554,3 miliona KM (5,4%), privatnih preduzeća za 392,1 milion KM (4,5%), nefinansijskih javnih preduzeća za 31,9 miliona KM (6,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 3,3 miliona KM (2,0%)”, ističu u Centralnoj banci.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 7,6 miliona KM (0,7%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju avgusta 2022. godine iznosili su 28,58 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje depozita od 519,8 miliona KM (1,9%).

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod svih sektora: stanovništva za 132,2 miliona KM (0,9%), privatnih preduzeća 273,4 miliona KM (4,9%), ostalih domaćih sektora za 19,1 milion KM (1,0%), vladinih institucija za 83,4 miliona KM (1,8%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 11,8 miliona KM (0,6%).

“Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u avgustu 2022. godine iznosila je (5,3%), u apsolutnom iznosu 1,45 milijardi KM”, stoji u izvještaju.

Godišnji rast depozita registrovan je kod vladinih institucija za 1,06 milijardi KM (28,7%), privatnih preduzeća za 355,2 miliona KM (6,5%), nefinansijskih javnih preduzeća za 222,8 miliona KM (12,3%) i kod ostalih domaćih sektora za 142,1 milion KM (8,3%).

Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 334 miliona KM (2,3%).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju avgusta iznosile su 16,5 milijardi KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježen je porast deviznih rezervi Centralne banke BiH za 254,7 miliona KM (1,6%), dok je na godišnjem nivou registrovan porast za 1,02 milijarde KM (6,6%).

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.