Kuvalo za vodu opasnost od strujnog udara
Izdvojeno Vijesti

Kuvalo za vodu opasnost od strujnog udara

Sa tržišta BiH povučeno je kuvalo za vodu “Marado” iz Kine, jer predstavljaju opasnost od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o kuvalu za vodu tip VDF-1.5V1 proizvođača “GP vorldvaj ltd” iz Kine, a kupcima se preporučuje da ga ne koriste i vrate u prodavnicu.

Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Kuvalo za vodu predstavlja opasnost od strujnog udara jer metalni dijelovi nisu uzemljeni, izmjerena snaga je manja od minimalno dozvoljene nazivne snage, uputstvo za upotrebu ne sadrži potrebna upozorenja i nije isporučeno na jednom od službenih jezika u BiH.

Proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-15.

Iz Agencije navode da je nadležna inspekcija naložila mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.