Ekonomija Izdvojeno

Milion maraka štete zbog internet prevara

Privredni subjekti u Srpskoj godišnje trpe finansijsku štetu veću od milion maraka zbog internet prevara.

Ovo su podaci Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet u Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka organizovao predavanje povodom Dana bezbjednog interneta i korporativne bezbjednosti.

Olivije Zimonja, načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet kaže da je uzrok problema najčešće ljudski faktor, odnosno da do infekcije zaštićenog kompjuterskog sistema dolazi nepažnjom i nedovoljnim čitanjem mejl korespondencije.

“Najčešći napadi su neovlašteni pristup zaštićenom računaru i kompjuterska sabotaža”, rekao je Zimonja.

On je ukazao na važnost edukacije o opasnostima u digitalnom okruženju, jer se skoro sva društvena aktivnost danas veže za neki vid informacionih tehnologija.
Milion maraka štete zbog kompjuterske sabotaže

“I dalje imamo percepciju da je fizička zaštita važnija od zaštite u digitalnom okruženju, iako sve ukazuje na suptrotno. Mnogo više sredstava, kapitala i ostalog u nekim firmama je u digitalnom zapisu, a manje se ulaže u tu zaštitu”, konstatovao je Zimonja.

On je naglasio da je rasvijetljenost krivičnih djela iz domena visokotehnološkog kriminaliteta zadovoljavajuća, te da MUP Srpske konstantno radi na unapređenju svojih kapaciteta.

Samostalni stručni saradnik za projekte u Područnoj privrednoj komori Banjaluka Igor Pandžić kaže da su u posljednje vrijeme česti slučajevi presretanja poslovne korespodencije preduzeća u Srpskoj.

„Posljednji slučaj za koji znamo desio se firmi koja je iz kupovinu industrijske mašine obavljala sa partnerom iz inostranstva. Isplata je bila dogovorena u tri tranše. Prve dvije su prošle bez problema. Prije isplate treće tranše sredstava desio se upad u korespodenciju i privrednik je dobio uputstvo da novac uplati na drugi račun. Ljudi su povjerovali jer je korespodencija izgledala isto“, kaže Pandžić.

Upravo to je razlog zbog kojeg u Privrednoj komori postoji Centar za digitalnu transformaciju. Cilj osnivanja bio je pružanje podrške u poslovanju, ali i savjetodavni rad za bezbjednije korišćenje novih tehnologija.

Redakcija Likvidno