Ukupan obim razmjene 6,78 milijardi dolara
Vijesti

Ukupan obim razmjene 6,78 milijardi dolara

Republika Srpska je u prošloj godini ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 6,78 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,7 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.


Vrijednost ostvarenog izvoza u prošloj godini bila je 2,92 milijardi dolara i veća je za 9,1 odsto nego u 2021. godini, dok je vrijednost ostvarenog uvoza u prošloj godini od 3,86 milijardi dolara veća za 14,4 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Srpska je u prošloj godini najveći obim spoljnotrgovinske razmjene od 1,15 milijardi dolara ostvarila u poslovanju sa Srbijom, te nešto više od milijarde dolara u poslovanju sa Italijom.

Posmatrano prema ekonomskiom grupacijama zemalja, Srpska je u prošloj godini u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa EU ostvarila izvoz od 2,067 milijardi dolara, a uvoz od 2,2 milijarde dolara.

Vrijednost ostvarenog izvoza u EU u prošloj godini veća je za 6,4 odsto, a uvoza je veća za 13,9 odsto.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je Srni da se može smatrati zadovoljavajućim rezultatom osvareni nivo spoljnotrgovinske razmjene koji je u ukupnom obimu za prošlu godinu veći od ukupnog rezultata iz 2021. godine za oko 700 miliona dolara.

On je rekao da već drugu godinu za redom Srpska ostvaruju deficit u spoljnotrgovinskom poslovanju sa EU, sa kojom se odvija oko 65 odsto cjelokupnog spoljnotrgovinskog poslovanja, dodajući da sa pojedinim njenim članicama kao što su NJemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska ima suficit u poslovanju kada se posmatra pokrivenost uvoza izvozom.

Izvor: Srna