Izdvojeno Moje Finansije

6 jednostavnih koraka kako odabrati banku

Nije lako izabrati banku sa kojom želite da imate posla. To je ustvari ključni dio slagalice koju čini finansijska pismenost, s obzirom da je riječ o instituciji putem koje svaki korisnik upravlja sopstvenim novcem.

O čemu treba voditi računa kada se odlučujete zasnovati poslovni odnosa sa bankom?

Osam banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj posluje sa mrežom od 284 organizacione jedinice i 405 bankomata. Tu je i sedam banaka sa sjedištem u Federaciji BiH koje u Srpskoj imaju 52 orgnizacione jedinice i 116 bankomata. Kartično plaćanje trenutno je moguće na 9.017 POS terminala u Srpskoj. Ovaj način plaćanja, međutim, još nije toliko široko prihvaćen da bi omogućio život bez gotovine. Stoga je važno obratiti pažnju da li se u Vašoj blizini nalazi poslovnica ili makar bankomat banke u kojoj imate otvoren tekući račun. Takođe, klijenti kojima je važno da mogu izvršiti polog novca na račun, treba da obrate pažnju na to koji bankomati imaju ovu opciju i rade 24 časa.

Otvaranje računa besplatno je u svim bankama na području Srpske, ali usluge koje su vezane za Vaš račun imaju različitu cijenu. Tako osnovni račun košta od 1.50 KM – 4.95 KM (u paketu). Različito se naplaćuju i naknade za gotovinske uplate, bezgotovinsko plaćanje i plaćanje putem elektronskog bankarstva. Samo dvije banke naplaćuju izdavanje debitnih kartica. Međutim, treba obratiti pažnju na to da četiri banke naplaćuju uvid u stanje korisnikovog računa na sopstvenom bankomatu. Svaki pojedinačni uvid u ove četiri banke naplaćuje se od 0.25 – 0.30 KM. Nijedna banka ne naplaćuje podizanje gotovine na svojim bankomatima, ali ukoliko to isto uradite na bankomatu druge banke, to može da košta 5-10 KM, odnosno 2.5% jednokratno. Ove podatke polugodišnje objavljuje Agencija za bankarstvo Republike Srpske.

Uobičajeno je vjerovanje da je najpovoljniji kredit onaj koji banka može da ponudi svom dugogodišnjem klijentu. Ali, ne mora da znači. Banke često nude akcijske ponude kredita sa kamatom koja je povoljnija od konkurencije. Uz to, ukoliko prenese isplatu mjesečnih primanja, klijentu se često nude pogodnosti u vidu besplatnog vođenja računa u prvih šest mjeseci i/ili jeftinije naknade za elektronsko plaćanje. Banke su dužne da za sve proizvode obezbijede informacione listove, a osnovni podaci su dostupni i ovdje.

U vrijeme kada kamate na depozite nisu ni blizu stope inflacije, svaki procentni poen se računa!
Trenutno, kamate na štednju se prije mogu nazvati destimulativnim, jer se kreću od sitnih 0.01%. Na veće kamate na štednju može se računati samo ukoliko je riječ o oročenoj štednji.
Najveća kamata (2.7%) trenutno se nudi na dječiju oročenu štednju u trajanju od najmanje 48 mjeseci. Ovu kamatu u stopu prati ona od 2.6%, za isti period oročenja, sume od najmanje 10.000 KM. Dobra vijest je da je Agencija za osiguranje depozita BiH nedavno podigla iznos osiguranih depozita sa 50.000 KM na 70.000 KM. To znači da je u BiH, ukoliko se desi da banka ode u stečaj, garantovan povrat depozita od 70.000 KM po korisniku.

Danas gotovo nema banke koja ne nudi aplikaciju mobilnog bankarstva. Ipak, naknade za njihovo korištenje se razlikuju, kao i naknade za svako pojedinačno plaćanje. Aplikacije za mobilno bankarstvo mnogima su svakodnevica jer omogućavaju plaćanje u bilo koje doba dana, bez čekanja u redovima i sa, u pravilu, jeftinijim naknadama za transakcije. Naknade se, u zavisnosti od iznosa kreću od 0.20 – 3.00 KM za interne transakcije i 0.50 – 5.60 KM za eksterne transakcije.

Treba napomenuti da veza sa bankom može da bude za cijeli život, ali to nije obavezno. Uslovi na bankarskom tržištu promjenjiva su kategorija, a korisnik ima pravo da za sebe bira najbolju. Tako, u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, korisnik ima pravo na besplatno gašenje računa u banci. Ukoliko se odluči na to, potrebno je da podnese pisani zahtjev banci i izmiri preostale obaveze.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.