Rudnik
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Van snage odluke o dokapitalizaciji RŽR “Ljubija”

Skupština akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” Prijedor stavila je van snage odluke o povećanju osnovnog kapitala i o trećoj emisiji redovnih akcija.

Ovo je potvrdio Stanko Vujković, direktor preduzeća.

On je naveo da je u radu skupštine učestvovalo 94,55 akcionara i da su odluke donesene većinom glasova.

“Današnja Skupština akcionara je stavila van snage one odluke koje su donesene na prethodnoj, a to je da se stavi van snage odluka o uvećanju kapitala i o trećoj emisiji akcija RŽR “Ljubija”. Vraćamo se na istu poziciju na kojoj smo bili iprije odluke o trećoj emisiji i uvećanju osnovnog kapitala,” izjavio je Vujković.

Za stavljanje ovih odluka van snage glasalo je 94 odsto od ukupnog broja akcionara “Ljubije”. Danas su uzdržani bili mali akcionari i “Euroinvestment fond”, a protiv su glasali “Kristal invest” i “Menadžment solušns”.

Odluke koje su danas poništene donesene su na sjednici skupštine akcionara 10. avgusta i njima su bili stvoreni preduslovi za dokapitalizaciju RŽR-a. Vlada Republike Srpske, međutim, 29. avgusta zadužila je Investiciono-razvojnu banku da uputi zahtjev Upravnom odboru RŽR-a “Ljubija” da sazove vanrednu sjednicu skupštine akcionara radi stavljanja van snage ove dvije odluke.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.