Od danas cijene i u evrima
Od danas cijene i u evrima
Izdvojeno Vijesti

Hrvatska: od danas cijene i u evrima i u kunama

Cijene u Hrvatskoj od danas su istaknute u kunama i evrima, a ova zakonska obaveza dvojnog iskazivanja cijena nastupila je nepuna četiri mjeseca prije ulaska te zemlje u evrozonu.

Obaveza dvojnog iskazivanja cijena je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja evra, a za poslovne subjekte biće na snazi i cijelu 2023. godinu.

To znači da će do 31. decembra 2023. poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima morati iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u evrima i u kunama, prenose hrvatski mediji.

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani tako ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može da razumije na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti da li su cijene ispravno preračunate.

Takođe, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru treba biti istaknut i fiksni kurs.

Dvojno iskazivanje cijena preduzeća će morati da primijene i na cjenovnike i promotivne materijale koje objavljuju na internet stranicama i u medijima.

Između ostalog, dvojno će se morati iskazivati i iznos plate i drugih naknada koje poslodavac isplaćuje radniku. Isti princip odnosi se i na penzije.

Savjet EU je 12. jula ove godine donio odluku o usvajanju evra u Hrvatskoj 1. januara 2023. godine, jer je utvrdio da Hrvatska ispunjava sve potrebne uslove za uvođenje evra kao zvanične valute.

Savjet EU odredio je i da je kurs 7,53450 kuna za jedan evro.

Srna

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.