Izdvojeno Vijesti

Javni poziv za ugradnju solarnih panela

“Elektroprivreda Republike Srpske” objavila je javni poziv za učešće u projektu ugradnje solarnih panela za domaćinstva u sistemu kupac-proizvođač.

Programom energetske održivosti domaćinstava u prvoj fazi će biti obuhvaćeno 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, tačnije 50.000 fotonaponskih sistema instalisane snage od tri do sedam kilovata.

Predviđeno je da se krajnjim kupcima omogući da lakše dođu do statusa kupca-proizvođača na način da im bude ponuđeno da se na krovne površine njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, instaliraju fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Osnovni uslovi krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva za učešće u Programu su da objekat na kome se gradi elektrana mora da posjeduje građevinsku dozvolu i da krajnji kupac ima godišnju potrošnju u periodu april 2021-mart 2022. godina veću od 3.000 kilovat-časova.

Objekti moraju biti sa kosom krovnom površinom koja je predviđena za postavljanje fotonaponskog sistema, sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni, te objekti sa trofaznim priključkom na elektrodistributivnu mrežu.

Dodatno, krovne površine objekta ne smiju da budu u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično.

Krajnji kupac iz kategorije domaćinstva moći će da se prijavi za učešće u Programu na 45 šaltera Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj u okviru “ERS” na teritoriji cijele Republike Srpske popunjavanjem prijavnog lista, uz koji je neophodno dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju.

Prijavljivanje za učešće u Programu počinje danom objavljivanja javnog poziva, a rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Da bi krajnji kupac iz kategorije domaćinstava učestvovao u Programu neophodno je da na šalterima javnog snabdijevanja popuni prijavni list i priloži sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji: kućnu listu. potvrdu o primanjima po članu domaćinstva. potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko je član domaćinstva nezaposlen, građevinsku dozvolu za objekat na kojem se planira graditi elektrana, saglasnost suvlasnika u slučaju da objekat na kome se gradi elektrana nije vlasništva “jedan kroz jedan”.

Nakon provjere pristiglih prijava, “Elektroprivreda Republike Srpske” će informisati kandidate koji će imati mogućnost učešća u Programu i sa svima pojedinačno zaključiti ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za izgradnju i korištenje fotonaponskih sistema na njihovim objektima.

Dodatne informacije u vezi sa ovim programom mogu se dobiti na mejl adresu solardomacinstva@ers.ba ili na brojeve telefona 059/279-819 i 059/279-866.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.