Sve više žalbi na uvođenje naknade za korišćenje mobilne mreže
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Brojne žalbe potrošača na telekom operatere u BiH

Svakodnevno je sve veći broj potrošača koji se obraća Udruženjima za zaštitu potrošača i žali zbog uvođenje plaćanja naknade za korišćenje mobilne mreže u iznosu od 1,00 KM sa uključenim PDV-om. Naknada se plaća na tridesetodnevnom nivou.


Prema podacima RAK-a, broj korisnika mobilne telefonije u 2021. godini bio je 3.728.775.

“Stoga, iako se 1 KM mjesečno možda i ne čini puno, uzimajući u obzir broj korisnika jasno je da će uvođenjem naknade prihodi mobilnih operatera rasti u milionskim iznosima”, navode u Udruženju za zaštitu potrošača “Don” Prijedor.

Milionska dobit telekom operatera u BiH

Podaci dostupni na portalu akta.ba, govore o tome da je BH Telecom samo u 2021. prijavio dobit u iznosu od skoro 65 miliona KM, Telekom Srpske (Mtel) je prijavio dobit u iznosu većem od 74 miliona KM, dok su Hrvatske telekomunikacije (Eronet) prijavile dobit u iznosu od oko 213.000 KM.

Građani finansiraju investicije

Odluka o uvođenju naknade za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1.00 KM, obrazložena je, prije svega, velikim investicionim ulaganjima u razvoj mreža i usluga u prethodnom periodu, kao i planiranim daljim ulaganjima u razvoj mobilne mreže, ranije nam je rečeno u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH (RAK).

Agencija je detaljno razmotrila i analizirala obrazloženja dostavljena od strane operatora i pružaoca mobilnih usluga, te postupajući po važećim propisima, odobrila licenciranim mobilnim operaterima kao i pružaocima mobilnih usluga uvođenje naknade za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1 KM”, naveli su u Agenciji.

Slično je potvrđeno i DON-u. Kažu saznali su da je glavni razlog uvođenja naknade povećanje finansijskih obaveza telekom operatera po pitanju plaćanja dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra i investiranja u pripadajuću infrastrukturu, koja je nužna za pružanje kvalitetnih mobilnih širokopojasnih usluga.

” Postavlja se logično pitanje da li građani treba da finansiraju i ulaganja telekomoperatera ili su zatajile institucije koje su mogle zabraniti “koncentarciju”, pitaju u ovom Udruženju.

U zakonu o konkurenciji jasno je definisano da su “Zabranjene koncentracije privrednih subjekata koje kao rezultat imaju značajno narušavanje efikasne tržišne konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili jača postojeći dominantni položaj.

U DON-u smatraju da građani/potrošači u BiH nemaju mogućnost izbora te ime je ovom odlukom RAK, nereakcijom Konkurencijskog savjeta i Ombudsmana za zaštitu potrošača uskraćeno i osnovno potrošačko pravo zagarantovano zakonom o zaštiti potrošača “pravo na izbor”, a to je mogućnost izbora između više robe i usluga, po prihvatljivim cijenama i uz garanciju kvaliteta.

” Svi se sad vjerovatno pitate “ali šta dalje uraditi” pišite institucijama one su zadužene da rade u interesu građana”, napisano je na FB stranici ovog Udruženja.

Izvor Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana