Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Pad inflacije u BiH tek u 2023. godini

Centralna Banka Bosne i Hercegovine je objavila da očekuje pad inflatornog pritiska tek u 2023.godini.

Rezultati ankete koju je Centralna banka Bosne i Hercegovine provela u martu 2022. godine ukazuju na porast kratkoročnih inflatornih očekivanja za tekuću 2022. godinu.

Očekivana inflacija za tekuću godinu iznosi 6,7% i znatno je viša u odnosu na nivo od 1,6%, zabilježen u anketi sprovedenoj u septembru prethodne godine, navodi centralna bh. monetarna institucija u dokumentu objevljenom 16. maja.

” Ovakva promjena u očekivanjima govori da je došlo do nagle promjene u percepciji, što se može dovesti u vezu sa nestabilnostima i poremećajima na globalnom tržištu, a u prvom redu sa rastom cijena energenata i hrane “, konstatuje Banka.

Rezultati ankete dalje upućuju da je očekivana stopa inflacije za 2023. godinu na nivou od 4,3%, što je znatno niže od inflatornih očekivanja za tekuću godinu, a što dalje upućuje na percepciju da je skok inflatornih očekivanja u tekućoj godini privremenog karaktera i da se očekuje da bi inflatorni pritisak trebao biti manji u 2023. godini.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.