Dodatnih 14 miliona KM za zapošljavanje
Ekonomija Vijesti

Dodatnih 14 miliona maraka za zapošljavanje

Vlada Republike Srpske izmijenila je odluku o Akcionom planu zapošljavanja u Srpskoj za 2022. godinu, kojom je obezbijeđeno dodatnih 14 miliona maraka za zapošljavanje i predviđeno zapošljavanje još 2.119 lica.

Ovom odlukom obezbjeđeno je dodatnih 14.000.000 miliona za zapošljavanje.

“Pored ranije obezbijeđenih 14.140.000 KM, ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 28.140.000 KM “, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Ova sredstva su predviđena za realizaciju tri programa, za koje je izražen poseban interes za zapošljavanje.

Riječ je o Podršci zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske – Projekat “Zajedno do posla”, zatim Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi /nezaposlenih lica preko 40 godina, žena žrtava porodičnog nasilja, ratne torture i žena u ruralnim sredinama, štićenici domova/ i Program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom – pripravnici.

Izmjenom Akcionog plana obezbjediće se zapošljavanje za još 2.119 lica, tako da će se, pored ranije planiranog zapošljavanja 3.670 lica u 2022. godini, omogućiti zapošljavanje ukupno 5.789 lica.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.